Slachtofferdiensten hielpen meer mensen vorig jaar

De Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Vlaanderen en Brussel hebben vorig jaar 7 procent meer slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen of een aanslag geholpen.  Dat komt vooral door de grotere bekendheid van de dienst slachtofferhulp, klinkt het. Vandaag is het Europese Dag van het Slachtoffer.

De elf CAW's die slachtofferhulp aanbieden, ontvingen vorig jaar 8.939 mensen met een hulpvraag. Dat waren er 7 procent meer dan in 2019. Voor 2.614 van hen werd een langer durende begeleiding opgestart. Dat waren er zelfs 24 procent meer dan in 2019.

"We gaan met alle hulpvragen aan de slag: een combinatie van juridische informatie, praktische hulp en ook emotionele ondersteuning", zegt Mieke Van Durme, beleidscoördinator CAW Oost-Vlaanderen. "Niet iedereen heeft langdurige begeleiding nodig, maar we gaan wel met alle situaties aan de slag. Sommige mensen willen maar kort op het aanbod ingaan of hebben zelf ondersteuning in het eigen netwerk."

Naast de ruimere bekendheid heeft ook het coronavirus mogelijk meegespeeld. "Corona erkennen wij als een ramp", zegt Van Durme. "Er zijn toch wel wat schrijnende situaties geweest rond hoe mensen met overlijdens werden geconfronteerd. Dat kan ook wel tot een stijging hebben geleid."

"Meer en meer slachtoffers vinden de weg naar deze hulpverlening en dat is een goede zaak", vindt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "Slachtoffers hebben een traumatiserende ervaring achter de rug. Het belang van laagdrempelige hulpverlening op dat ogenblik is zeer groot: dat kan gaan van een eenvoudig gesprek, zorgen dat de slachtoffers goed geïnformeerd zijn, tot een hulpverlenend traject op langere termijn."

Ook slachtofferonthaal gaf overigens nooit zo vaak bijstand als vorig jaar. Dat is een dienst die slachtoffers en hun naasten ondersteunt tijdens een gerechtelijke procedure, van de indiening van de klacht tot de strafuitvoering. Die dienst kreeg vorig jaar 6.678 keer een vraag om bijstand, 10,3 procent vaker dan in 2019. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) investeert in bijkomende justitieassistenten voor slachtofferonthaal. "De aanwervingen zijn lopende", zegt ze.

Meest gelezen