Eind 2019 vielen er brokstukken van een brug over de E313 in Wommelgem en moest de E313 voor een deel afgesloten worden.
Jonas Roosens

VAB: "Totaalplan en meer budget nodig voor onderhoud Vlaamse bruggen, tunnels en gewestwegen"

Mobiliteitsorganisatie VAB pleit voor een totaal onderhoudsplan en extra geld voor het onderhoud van bruggen en gewestwegen. Het budget dat Vlaanderen jaarlijks uittrekt voor geregeld onderhoud is vandaag te klein, vindt VAB. Het gevolg is dat het Agentschap Wegen en Verkeer te vaak onverwachte noodherstellingen moet uitvoeren en die veroorzaken veel verkeershinder. 

Concreet noemt VAB onder meer werkzaamheden aan een brug die begin maart zullen starten op de E313 bij Geel-West: "Die werken waren niet op voorhand gepland. Ze zullen in totaal 12 weken duren en grote verkeershinder veroorzaken", zegt Joni Junes van VAB. "Daarnaast zullen ook op heel wat gewestwegen door de combinatie van de achterstand in het onderhoud en de winterschade noodherstellingen nodig zijn dit voorjaar, waardoor ook de capaciteit van de alternatieve routes zal afnemen."

Bijna 600 bruggen in "slechte tot zeer slechte staat"

Het is een oud zeer: vooral bruggen hebben een achterstand. Van de 2.649 bruggen in beheer van het Vlaams gewest is 22 procent (593 bruggen) in slechte tot zeer slechte staat.

Een noodherstelling aan een brug op de E313 zal 12 weken duren en vooral richting Antwerpen grote verkeershinder veroorzaken

Naargelang de provincie loopt het aandeel gewestwegen dat dringend onderhoud nodig heeft op tot 27% van het netwerk. VAB verwacht dat het aantal wegenwerken op gewestwegen noodzakelijkerwijze zal toenemen. Belangrijk is dat deze werken gespreid worden zodat een betere planning mogelijk wordt. Dit vergt extra investeringen, bovenop het huidige budget.

"Om onverwachte wegenwerken met veel hinder te vermijden, moet je," aldus VAB, "een volledig onderhoudsplan opstellen waarin ook alle bruggen, tunnels en gewestwegen zijn opgenomen, en dus niet alleen de snelwegen." Vlaams minister Lydia Peeters voorzag in 2020 al 50,5 miljoen euro extra voor onderhoud in bruggen, maar dat is ruim onvoldoende, want het onderhoud van het viaduct van Gentbrugge slorpt alleen al méér dan 40 miljoen euro op. Hier is dus in 2021 zeker extra budget nodig om met een inhaaloperatie te starten.

Eind 2019 vielen er in Wommelgem brokstukken van een brug over de E313 en moest de weg worden afgesloten.
Jonas Roosens

VAB is alvast wel tevreden met het Vlaamse relanceplan (mee gefinancierd door Europa) waarbij minister Peeters extra budgetten in 2021 en 2022 zal voorzien om een deel van de achterstand bij het onderhoud van bruggen en tunnels weg te werken. “Die inhaaloperatie moet na 2022 wel verder worden gezet, anders blijven we in dezelfde vicieuze cirkel van noodherstellingen steken.“

De mobiliteitsorganisatie staat overigens niet alleen met haar kritiek op het gebrek aan onderhoud. Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) stelde in een gesprek met Radio 1 eerder al dat een wegbeheerder eigenlijk 3 procent van de initiële kostprijs van een weg jaarlijks in onderhoud moet investeren. In België ligt dat cijfer momenteel op een magere 0.8 procent.

Fietsroutes, telewerk en gecombineerde mobiliteit

Naast een hoger budget en een doordacht onderhoudsplan voor alle bruggen, tunnels en gewestwegen pleit de mobiliteitsorganisatie ook voor flankerende maatregelen die de verkeershinder door werkzaamheden kunnen beperken:

  • versneld uitrollen van veilige fietsroutes zodat je pendelaars een alternatief kan bieden voor de auto
  • verder uitbouwen van ‘mobipunten’ met goede voorzieningen voor de fiets, met veilige en gratis parkeerplekken voor de fiets, waardoor de fietser vlot kan overstappen op bus, tram of trein, omdat gecombineerde mobiliteit belangrijker wordt
  • bedrijven moeten telewerken blijven stimuleren want er komen de volgende jaren veel wegenwerken op ons af
  • omdat de E313 een risicoweg is voor zware kop- en staartaanrijdingen met vrachtwagens moet er extra aandacht gaan naar ongevallenpreventie bij wegenwerken, onder meer met dynamische signalisatie links en rechts van de weg en bijkomende politiecontroles op het gebruik van de gsm achter het stuur
Winterweer en strooizout veroorzaken telkens weer extra schade aan de weg.
BELGA/ MAETERLINCK NICOLAS

Meest gelezen