Leuvens actieplan moet ervoor zorgen dat niemand op straat belandt

De stad Leuven wil dat elke inwoner een dak boven het hoofd heeft. Daarom lanceert ze samen met een tiental organisaties uit het veld een actieplan. Vorig jaar heeft de stad de daklozensituatie in kaart gebracht. Nu volgen de maatregelen om de situatie aan te pakken, ook voor mensen die hun woning dreigen te verliezen.   

Exact een jaar geleden, bracht de stad Leuven de situatie van dak- en thuislozen in kaart. Daaruit bleek dat 466 mensen geen dak boven het hoofd hebben.  En dat cijfer is door de coronacrisis alleen maar erger geworden. De stad Leuven lanceert nu een ambitieus actieplan met maar liefst 90 maatregelen. Schepen van Wonen Lies Corneillie: "Het is heel belangrijk dat we er voor zorgen dat mensen in hun woning kunnen blijven. Als er achterstallige huur is, of problemen met de woonkwaliteit moeten we dat kunnen oplossen zodat ze hun woning niet verliezen. Dat doen we samen met organisaties die ons daarbij kunnen helpen." 

Vrederechter

Niet alleen heeft de stad voor het actieplan de steun nodig van de buurthuizen en CAW's, maar ook van partijen die een grote rol spelen bij een uithuiszetting. Corneillie: "De ultieme stap daarbij is het vonnis van de vrederechter. Dus ook die vrederechters zijn erg belangrijk om mee in overleg te gaan. En te overtuigen om alle middelen in te zetten, om mensen niet uit hun huis te zetten."

Voor mensen die al lang op straat leven, naar schatting zo'n 69, zoekt de stad Leuven oplossingen op maat. Zoals een stabiele woonst in combinatie met persoonlijke begeleiding. In februari tekende de eerste huurder zijn contract. Corneillie: "Verder blijft ook tijdelijke opvang van groot belang en dat moet meer zijn dan bed, bad en brood. We koppelen een warm bed aan begeleiding en proberen ook via die weg mensen te laten doorstromen naar duurzame woonoplossingen."    

Meest gelezen