James Arthur Photography

Sihame El Kaouakibi (Open VLD) laat zich bijstaan door Johan Vande Lanotte: "Geen sprake van persoonlijke verrijking"

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) heeft er Johan Vande Lanotte bijgehaald om zich te verdedigen. Die hakte tijdens een persconferentie in op de audit die El Kaouakibi in opspraak bracht en zei dat daarin "zware fouten zijn gemaakt." Volgens de minister van Staat is er geen sprake van persoonlijke verrijking en is de wet niet overtreden. i-Force, dat de audit uitvoerde, ontkent met klem dat het moedwillig onjuistheden heeft gerapporteerd.

Sihame El Kaouakibi ligt nu al enkele weken onder vuur voor mogelijke financiële onregelmatigheden bij haar jongeren- en dansproject Let's Go Urban. Er zou heel wat geld van de vzw - subsidiegeld - naar haar privébedrijven gestroomd zijn, zo concludeerde een externe audit in opdracht van de raad van bestuur van Let's Go Urban.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Dat ontkent  El Kaouakibi, en net voor haar persconferentie was te horen dat ze een financieel expert zou opvoeren om haar te verdedigen. Groot was de verwondering toen bleek dat het om niemand minder dan Johan Vande Lanotte ging, socialistisch minister van Staat maar dezer dagen vooral actief als advocaat bij het bureau van Walter Van Steenbrugge.

Bekijk de conclusie van Johan Vande Lanotte hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Niet haar advocaat

Vande Lanotte, zo benadrukte El Kaouakibi, is niet haar advocaat - dat doen anderen in zijn plaats. Maar zij gaf hem wel de opdracht om de relaties tussen Let's Go Urban en haar privé-bedrijven tegen het licht te houden (en betaalt hem daar ook voor).

Ik heb geen financieel belang bij het publiceren van dit rapport
Johan Vande Lanotte, advocaat en minister van Staat

Vande Lanotte zegt dat hij dat onafhankelijk kon doen: hij koos zelf zijn team, bepaalde zelf de inhoud van het rapport en El Kaouakibi kon niet beslissen om zaken te veranderen. Zij mocht enkel beslissen om het integrale rapport wel of niet te publiceren en de vergoeding lag ook op voorhand vast. "Ik heb dus geen financieel belang bij het al dan niet publiceren." (Het gepubliceerde rapport is overigens maar een samenvatting).

Vanwaar Vande Lanotte?

“Johan Vande Lanotte is na de politiek een tweede carrière begonnen als advocaat bij het kantoor van Walter Van Steenbrugge”, zegt onze politiek journalist Ivan De Vadder. “Er is een samenwerking tussen de advocaat van El Kaouakibi - Omar Souidi – en het advocatenkantoor van Van Steenbrugge. Het is dan niet zo onlogisch dat er beroep wordt gedaan op Vande Lanotte. Bovendien – zo laat ik me influisteren – moest het iemand zijn die niet uit Antwerpen komt, omdat er anders met argwaan naar zou worden gekeken.”

“Het is alleszins een slimme zet”, zegt De Vadder nog. “Vande Lanotte is jarenlang politicus geweest. Je moet hem de kneepjes van het vak niet leren kennen. Hij heeft een uur gepraat en alles van naaldje tot draadje uitgelegd. Als toeschouwer kreeg je een douche van cijfers, waardoor het heel moeilijk was om te volgen. Als je alle cijfers en documenten niet kan inkijken, kan je op basis hiervan niet oordelen of dit allemaal klopt.”

Schoonheidsfoutjes

In zijn toelichting van dat rapport betoogde Vande Lanotte dat El Kaouakibi niets wezenlijks te verwijten valt. Kort samengevat: ze heeft zich niet persoonlijk verrijkt, er is geen subsidiegeld afgeroomd door haar privé-vennootschappen, en ze heeft de wet niet overtreden. Vande Lanotte wrijft haar enkel wat "schoonheidsfoutjes" aan: de boekhouding was slordig en er was een slechte communicatie naar de Raad van Bestuur."

Volgens Vande Lanotte valt El Kaouakibi niets wezenlijks te verwijten, behalve "schoonheidsfoutjes"

Vande Lanotte was bepaald hard voor de externe audit die het bureau I-Force maakte in opdracht van de raad van bestuur van Let's Go Urban, en zegt dat daarin "zware fouten" zijn gemaakt. Zo kwam I-Force tot de conclusie dat er 342.078 euro gevloeid was van Let's Go Urban naar El Kaouakibi's privébedrijven zoals A Woman's View en Wannawork. In werkelijkheid was dat 149.687 euro. "De helft dus, en dat is een essentieel verschil."

En ook die 149.687 euro vallen perfect te verklaren, zegt de minister van Staat. De ene keer werden facturen ter waarde van 115.000 euro zonder btw - verkeerdelijk aan LGU betaald, maar daarna doorgestort aan A Woman's View. De auteurs van de externe audit zouden dat foutief als een uitbetaling geïnterpreteerd hebben. Of een andere keer zouden prestaties verkeerdelijk berekend zijn door I-Force.

Vande Lanotte heeft harde kritiek op auditbureau I-Force, dat de eerste analyse maakte

"Als je op minder dan de helft van het ware bedrag uitkomt, moet je je vragen stellen", bekritiseerde Vande Lanotte I-Force. "Het weze mij toegestaan om daar mijn oordeel over te hebben." Volgens Vande Lanotte begeleidden El Kaouakibi's bedrijven de nieuwbouw van het Urban Center - waar LGU gehuisvest is - of deden ze de communicatie, en werden daar marktconforme prijzen voor gevraagd. "Zelfs aan de lage kant."

Keuken en meubelen

En over de veelbesproken keuken en meubels, die door LGU werden aangekocht maar door het inmiddels failliet gegane Point Urbain - nog een bedrijf van El Kaouakibi - werden gebruikt: "Point Urbain heeft die gewoon gestockeerd en er zijn ook gebruiksovereenkomsten daarvoor. Als Point Urbain dat niet had gedaan, dan had LGU een andere partner moeten vinden, en dan had dat de vzw om en bij de 50.000 euro gekost."

Aan de corporate governance moet nog gewerkt worden

Johan Vande Lanotte, advocaat en minister van Staat

En dus nogmaals de conclusie van Vande Lanotte: Sihame El Kaouakibi heeft zich niet verrijkt, heeft geen overheidsmiddelen afgeroomd met haar privébedrijven en heeft de wet niét overtreden. "Er had een duidelijkere communicatie kunnen zijn naar de Raad van Bestuur, dat wel. Zo had men de huidige problemen misschien kunnen vermijden. En de boekhouding was slordig, dus aan de corporate governance moet nog gewerkt worden."

K.O.

Zelf, zo gaf Vande Lanotte nog mee, verdiende Sihame El Kaouakibi 3.300 euro netto als directeur van Let's Go urban en 1.500 euro bij haar privébedrijven. (Voor de duidelijkheid: dat was in de periode vóór ze parlementslid werd). Vande Lanotte: "Ze kon niet klagen dat ze een laag loon heeft, maar ze hoefde zich ook niet te schamen dat ze een hoog loon heeft."

Ik ben knock-out geslagen, ik lag op de grond, ik ga daar niet flauw over doen. Maar het is geen schande om te vallen.

El Kaouakibi zei daarover zelf nog dat ze fouten gemaakt heeft, "maar ik heb op geen enkel moment onrechtmatig gebruik gemaakt van belastinggeld." Ook met het geld van Open VLD voor haar campagne was trouwens niets fout. "Ik ben knock-out geslagen, ik lag op de grond, ik ga daar niet flauw over doen. Maar het is geen schande om te vallen."

Beluister hieronder de analyse van Ivan De Vadder:

i-Force ontkent met klem

Auditbureau i-Force ontkent intussen met klem dat het moedwillig feitelijke onjuistheden in het rapport rond Let's Go Urban zou hebben opgenomen. 

"i-Force beschouwt de betalingen helemaal niet als uitgaven, maar neemt deze wel op in het verslag om aan te tonen dat er een verwevenheid is tussen de vzw en de verschillende vennootschappen van mevrouw El Kaouakibi, waardoor 4 verschillende partijen naar de foutieve begunstigde, in casu de vzw, bedragen overschrijven", reageert het auditbureau. "Indien er terugbetalingen zijn gebeurd, werden deze tevens transparant in ons rapport opgenomen."

i-Force ontkent ook dat het de bedragen inclusief btw weergaf om ze groter te laten lijken, zoals ook op de persconferentie werd gesuggereerd. Tot slot stelt het auditbureau dat het zelf niet kon vaststellen of er mogelijk sprake was van persoonlijke verrijking - Vande Lanotte concludeerde dat dat niet het geval zou zijn. "Zo kregen we geen volledige inzage in de activiteiten en de administratie van de betrokken vennootschappen, waardoor we geen uitspraak konden doen over de prestaties die tegenover betalingen stonden", klinkt het.

Meest gelezen