Beek in Borgloon zal weer natuurlijk kronkelen: "We willen de verdroging tegengaan"

In Gors-Opleeuw (Borgloon) is Natuurpunt en de Vlaamse Landmaatschappij al de hele week bezig met de hermeandering van de Sint-Annabeek. Die beek werd destijds rechtgetrokken om de landbouwgronden in de vallei droog te houden. Binnenkort zal de beek haar natuurlijke loop terugkrijgen. Ze zal opnieuw kronkelen en zo meer water kunnen bijhouden.

Er is de laatste tijd veel te doen rond verdroging. In Gors-Opleeuw zijn daarom werken aan de gang die aantonen hoe er water kan gebufferd worden. Zo krijgt de Sint-Annabeek haar natuurlijke loop terug. “Doordat we de beek kromtrekken, zal dat water veel trager afstromen en zo krijgt het de kans om meer in de ondergrond door te dringen”, vertelt Juul Adriaens van de Vlaamse landmaatschappij. “De grond kan op die manier natter worden en de verdroging tegengaan.”

Uiteraard komen er zo ook veel minder snel watermassa’s stroomafwaarts de vallei uit. Drie nieuwe poelen moeten het buffervermogen van de vallei nog groter maken. “De poelen die we daarin gegraven hebben, kunnen een grote hoeveelheid water vasthouden”, zegt Adriaens. De nieuwe loop van de Sint-Annabeek zorgt op termijn voor een betere waterkwaliteit en een gevarieerdere natte natuur.

Ook ontmoetingsplek

Aan het begin van de beekvallei wordt ook nog een ontmoetingsplek gecreëerd. Jongeren krijgen er een stuk weide waar ze kunnen rondhangen of spelen en er zullen ook fruitbomen en picknickbanken komen. 

De werken maken deel uit van de ruilverkaveling van Jesseren, een groot landschapsproject in Borgloon, Tongeren en Kortessem. Het zou eind dit jaar af moeten zijn. 

Meest gelezen