Belga Image

Stad Oostende geeft coronasteun aan meer dan 300 gezinnen: "Helft was voor corona nog niet gekend bij OCMW"

De stad Oostende heeft sinds de start van de coronacrisis al 323 gezinnen financiële steun verleend en neemt nu een aantal bijkomende, gerichte maatregelen. De coronacel is dagelijks bezig met het proactief contacteren van mensen, het psychisch welzijn en de digitalisatie.

Het OCMW van Oostende schakelt een versnelling  hoger voor de verdeling van de coronasteun. Sinds de start van de coronacrisis maakten tot nu toe al zo'n 323 gezinnen gebruik van de steunmaatregelen. "Maar het getal neemt nog elke week toe", zegt schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann (Groen). “Wij merken dat er heel wat mensen zijn die nog niet gekend waren bij het OCMW. Het is dus een een heel divers publiek dat bij ons aanklopt.” Uit de cijfers blijkt dat 65 procent van de ontvangers voor het eerst aanklopte bij het OCMW.

Daarom neemt de stad nu een aantal bijkomende, gerichte maatregelen om elke Oostendenaar te helpen waar nodig. “We hebben een coronacel met 4 maatschappelijke werkers die enkel en alleen daar mee bezig zijn. Iedereen die een vraag stelt, wordt gecontacteerd door een maatschappelijk werker om samen te kijken welke noden er zijn en hoe we ze tegemoet kunnen komen."

Preventieve hulpverlening

Inwoners kunnen geholpen worden door een eenmalige tussenkomst voor een factuur, lening of huurkost die ze zelf niet kunnen betalen. "Maar er zijn ook heel wat mensen die structurelere hulp nodig hebben", zegt Waldmann. “Bijvoorbeeld mensen met een zelfstandigenstatuut die weinig perspectief hebben. Die mensen moeten we proberen een aantal maanden vooruit te helpen. Het is de bedoeling om inwoners preventief te helpen, zodat ze niet in de armoede terechtkomen. Maar ook om ervoor te zorgen dat ze na corona de draad snel terug kunnen oppikken.”

Bijkomende steunmaatregelen

“Wij hebben de afgelopen maanden een versnelling gemerkt in de werking van de coronacel. Er is dus nu wel wat ruimte om bijkomende acties te nemen”, legt Waldman uit. “We zien dat heel wat mensen het erg zwaar hebben, maar er komen weinig vragen over. Daarom gaan we nu 80.000 euro budget vrijmaken om specifiek op dat domein te werken. Bovendien gaan we ook inzetten op digitalisering, omdat we bijvoorbeeld nog steeds vragen krijgen van mensen die Nederlandse les volgen op afstand of die geen internetaansluiting hebben. Daarnaast gaan we ook proactief mensen blijven aanspreken, huisbezoeken doen en mensen telefonisch contacteren. Het is ook de bedoeling om informatie te geven aan tijdelijke werklozen, zodat ook zij de juiste weg vinden.”

Meest gelezen