Katholiek onderwijs wil extra middelen om leerachterstand door corona weg te werken

Katholiek Onderwijs Vlaanderen bevroeg in januari 1.515 leraren uit het basis- en secundair onderwijs. De overkoepelende vraag was: waar staan je leerlingen vandaag? De lerarenbevraging bevestigt eerdere wetenschappelijke onderzoeken: in het secundair onderwijs is er leerachterstand voor alle vakken en in alle jaren. Die achterstand wegwerken wordt een werk van lange adem en… extra middelen.

In het basisonderwijs zien leraren vooral leerachterstand voor de vakken wiskunde, Frans en Nederlands. Die leerachterstand is niet verwonderlijk groter bij kwetsbare leerlingen, die het al moeilijker hadden of thuis niet konden rekenen op een ideale leeromgeving voor afstandsonderwijs. Leraren geven ook aan dat leerlingen minder initiatief en verantwoordelijkheid nemen.

Maar het is niet al kommer en kwel. Opvallend is dat de leerlingen van het basisonderwijs het beter doen op vlak van mediakundige ontwikkeling. Ria Van Huffel van de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs legt uit: “Dat betekent bijvoorbeeld omgaan met YouTubefilmpjes thuis of in de klas. Daarin zijn ze vaardiger geworden. Leraren hebben op dat vlak ook meer initiatieven genomen en dat heeft de leerlingen duidelijk getriggerd.”

Leerachterstand in het secundair voor alle vakken

In het secundair onderwijs is de leerachterstand in de woorden van Ria Van Huffel “beduidend en structureel”. Dat laatste wil zeggen voor alle vakken, in de zes jaren, en zowel in het aso, tso, bso en kso. 

In het secundair rapporteren de leraars ook meer motivatieproblemen bij de leerlingen. Dat heeft te maken met de dagelijkse structuur die wegvalt door het afstandsonderwijs, en met het feit dat er geen contact en interactie is met medeleerlingen en leraren.

Wat de 1.515 leraren in dit onderzoek rapporteren, komt overeen met de resultaten van onderzoeken die eerder dit schooljaar werden uitgevoerd door de KU Leuven. De subjectieve ervaring van de leraren wordt dus gestut door wetenschappelijk onderzoek.

Er is geld nodig voor extra leraars én om de leraars pedagogisch te ondersteunen

Bevraging én onderzoek tonen ook aan dat de problemen niet op één twee drie zullen opgelost zijn. Directeur-generaal Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwoordt het zo: “De coronacrisis zorgt ervoor dat onze leerlingen al bijna een jaar niet op een normale manier naar school kunnen. De effecten daarvan bijwerken vereist een langetermijnaanpak.”

Die langetermijnaanpak moet dubbel zijn, zegt Ria Van Huffel: “De leerling moet ondersteund worden en de leraar moet ondersteund worden. Daarvoor is geld nodig, want we moeten extra leraars in dienst kunnen nemen om de leerlingen te begeleiden, én wij hebben meer middelen nodig voor de pedagogische ondersteuning van de leraars.”

Meest gelezen