Radio 2

Raversijde krijgt proefduin om zandophoping op te lossen: "Het zand zal zo op het strand blijven"

Op het strand van Raversijde legt het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) volgende week een duin met helmgras aan. Die moet voorkomen dat bij stormweer zand op het wegdek en de tramsporen terechtkomt, want dat zorgt geregeld voor verkeershinder.

De duin zal aangelegd worden net voor de dijk van Raversijde. De aanleg ervan is een proefproject om te zien of de aanleg ervan een duurzame en natuurlijke oplossing kan zijn voor de zandophoping. "Het is dus eigenlijk een proefproject waarbij we voor de dijk verschillende vakken van 10 maal 10 meter aan rijsthouthagen en helmgras gaan aanplanten. En dat over een lengte van ongeveer 700 meter", legt Anne-Sophie Moerman, woordvoerder van het MDK uit.  "De vakken zullen door de wind natuurlijk aangroeien met zand en daardoor zal dan op termijn een duinstrook ontstaan. En deze duinstrook, die zal er dan voor zorgen dat het zand op het strand blijft. En dat is een goeie zaak voor de kustbescherming."

Meest gelezen