Minister Ben Weyts: "CLB's sturen 8 keer meer jongeren door naar parket"

De Vlaamse Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) hebben in de afgelopen vijf maanden 305 dossiers overgemaakt aan het parket. Dat is bijna 8 keer meer dan de 39 dossiers in dezelfde periode in het vorige schooljaar. Ook op andere vlakken noteren de CLB's opvallende stijgingen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts donderdag geantwoord op een vraag van Kathleen Krekels (N-VA). De N-VA-minister spreekt van een "onrustwekkende evolutie".

De coronacrisis doet niet enkel het aantal oproepen naar hulplijnen en de vraag naar geestelijke gezondheidszorg sterk stijgen, ook bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) noteren ze een aantal opvallende stijgingen.

In het Vlaams Parlement heeft onderwijsminister Ben Weyts donderdag een aantal cijfers gegeven. De CLB's registreerden in de afgelopen vijf maanden (september 2020 - januari 2021) 20.943 gevallen van verontrusting. Een verontrusting is een situatie waarin het welzijn of de veiligheid van een kind in het gedrang is. In dezelfde periode vorig schooljaar telden de CLB's nog 15.170 gevallen van verontrusting.

De CLB's hebben in de afgelopen vijf maanden ook 1.132 keer een zogenaamd 'motivatie-document' of M-document opgesteld. Met zo'n M-document wordt de jeugdzorg ingeschakeld ook als het betrokken gezin dit niet wil. Dat aantal ligt ook opvallend hoger dan de 696 M-documenten in dezelfde periode vorig schooljaar.

Een stijging van 39 naar 305 dossiers die overgemaakt zijn aan het parket, dat zijn onrustwekkende cijfers

Het aantal dossiers dat door de CLB's aan het parket is overgemaakt is in de twee vergeleken periode zelfs gestegen van 39 naar 305, dus bijna een verachtvoudiging. Minister Weyts spreekt van "onrustwekkende cijfers". De N-VA-minister heeft de cijfers ook besproken met Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) want de CLB-cijfers zullen automatisch hun impact hebben op de vraag naar hulp en ondersteuning in welzijn.

Volgens minister Weyts is het de bedoeling om morgen/vrijdag op de Vlaamse regering een plan te bespreken dat voorziet in extra welzijnsondersteuning voor kinderen en jongeren.

De N-VA-minister ziet in de cijfers ook een extra signaal dat de scholen "maximaal open moeten blijven". "We moeten goed beseffen dat er ook in ons welvarende Vlaanderen veel kinderen zijn voor wie school de enige veilige haven is", aldus Weyts.

Vraagsteller Kathleen Krekels (N-VA) is onder de indruk van de CLB-cijfers. "Ik maak me grote zorgen over de cijfers. De bestrijding van de coronacrisis vraagt ingrijpende maatregelen. Maar ook thuis blijven en afstand houden brengen risico's met zich mee wanneer de thuisomgeving de vijand blijkt te zijn. Het is belangrijk dat de scholen en CLB's de hand kunnen blijven reiken naar jongeren in nood en tijdig kunnen doorverwijzen naar hulpverlening van het departement Welzijn", aldus Krekels.

Meest gelezen