Optima Bank-zaak loopt vertraging op: onderzoeksrechter definitief gewraakt wegens "twijfel aan onpartijdigheid"

De onderzoeksrechter die het onderzoek voerde naar onder meer witwaspraktijken en inbreuken op de bankwetgeving door de voormalige topman van de failliete Optima Bank Jeroen Piqueur, wordt definitief van het onderzoek gehaald. "Er zijn redenen om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter", zei het Gentse hof van beroep daarover in februari van dit jaar en wordt nu bevestigd door het Hof van Cassatie. Een nieuwe onderzoeksrechter moet nu duiken in het dossier van 40.000 pagina's, en dat zal vertraging opleveren.

Het was in 2016 dat Optima Bank failliet ging. Optima belegde het geld van rijke klanten onder meer in Luxemburgse levensverzekeringen en in vastgoed. Maar het werd geen succesverhaal. De Nationale Bank stuurde verschillende waarschuwingssignalen uit en trok uiteindelijk de vergunning van Optima Bank in. Dat leidde tot het faillissement.

Na het faillissement maakte de Nationale Bank enkele documenten over aan het parket van Oost-Vlaanderen. Het had aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken. Het parket kwam daarna tot dezelfde conclusie. Jeroen Piqueur werd met zijn zoon en dochter aangehouden. De voormalige Optima-topman wordt onder meer verdacht van misbruik van vennootschapsgoederen, witwaspraktijken, en inbreuken op de bankenwetgeving.

De onderzoeksrechter lijkt uit te gaan van een vaststaande schuld

Arrest Gents hof van beroep

Het onderzoek loopt nu dus al zo'n 5 jaar en zat in zijn eindfase. Maar Piqueur had vragen rond de onderzoeksrechter die op de zaak zat. Zo sprak ze in een gericht verzoek in het dossier over "gepleegde feiten", en dus niet de feiten waarvan Piqueur verdacht werd. Daarnaast zegt de onderzoeksrechter in een andere passage van het dossier ook dat "Jeroen Piqueur via allerlei constructies zijn vermogen voor zijn schuldeisers heeft afgeschermd". Elders spreekt ze over "verdoken vergoedingen", in plaats van over aanwijzingen of vermoedens daartoe.

Piqueur diende daarop een wrakingsverzoek in. Het hof van beroep in Gent heeft dat nu aanvaard. Het spreekt van verschillende zinnen die zeer affirmatief en zonder enig voorbehoud zijn geformuleerd. "Onder gepleegde feiten kan moeilijk iets anders worden begrepen dan de ten laste gelegde feiten, maar ook waar gezegd wordt dat die verder en duidelijker in beeld moeten worden gebracht om de ware toedracht ervan te bepalen lijkt de onderzoeksrechter uit te gaan van een vaststaande schuld", staat te lezen in het arrest. "Het hof heeft besloten dat bij samenlezing van al die verschillende passages er effectief redenen zijn om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter, minstens heeft zij de schijn hier tegen zich", motiveerde het hof. 

Een nieuwe onderzoeksrechter zal de zaak nu moeten overnemen. En dat wordt geen eenvoudige taak, want het dossier telt intussen al zo'n 40.000 pagina's. De nieuwe aanstelling zal dus voor vertraging zorgen. Pas als de nieuwe onderzoeksrechter het onderzoek heeft afgerond, kan de raadkamer beslissen of er voldoende aanwijzingen zijn om Piqueur door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

In september vorig jaar gaf Piqueur nog een interview aan "Terzake". Daar uitte hij de hoop dat de feiten niet verjaren. Hij zei er klaar te zijn voor een proces. Herbekijk dat interview hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen