Oude postzegels niet meer bruikbaar na 2023? Minister Petra De Sutter: "Nog geen definitieve beslissing"

Uit een voorstel van een koninklijk besluit blijkt dat oude postzegels vanaf 2023 misschien niet meer gebruikt mogen worden. Daarop kwamen veel boze reacties van verzamelaars. Maar Petra De Sutter, federaal minister van Overheidsbedrijven (en dus Bpost), zegt dat het nog niet zo ver is. 

Veel commotie eerder deze week nadat bekend raakte dat oude postzegels mogelijk niet meer bruikbaar zijn vanaf 2023.

Nog niets beslist

De mogelijke afschaffing van de oude postzegels staat voorlopig enkel in een voorstel van een koninklijk besluit, zegt minister Petra De Sutter die bevoegd is voor de post. “Het ontwerp-KB is een tekst waarin er een aantal nieuwe maatregelen staan ter aanpassing van de postwet.” Deze tekst zou nu bij het BIPT zijn, de federale regulator die bevoegd is voor de postmarkt, voor publieke consultaties. Het BIPT zal de publieke reacties verzamelen en daarna wordt er een beslissing gemaakt hoe het er uiteindelijk uit zal zien. 

Volgens minister De Sutter is dat nieuws wat ongelukkig in de media gekomen. “Bovendien is er nog veel discussie over die oude postzegels.” Bpost geeft een aantal argumenten die vooral technisch zijn. Zo moeten de brieven door een sorteermachine en dan worden de postzegels automatisch herkend. Maar als jouw brief gefrankeerd is met een oude postzegel dan moet je vaak verschillende zegels op je envelop plakken. “Ik vind dat charmant maar de postsorteermachine kan die postzegels niet herkennen en dus moet dat manueel gebeuren. En dat is niet langer houdbaar”, volgens De Sutter. 

Zelf ook verzamelaar

Er zijn veel mensen die veel geld hebben geïnvesteerd in de oude postzegels. Een heleboel verzamelaars of filatelisten reageren op de mogelijks nieuwe maatregel. Volgens hen was het een waardemiddel dat altijd zijn waarde zou behouden.

Ook De Sutter heeft er vragen bij: ”Je kan bijvoorbeeld de vraag stellen waarom zouden we postzegels die in euro worden uitgedrukt niet meer gebruiken of moeten we de mensen niet vergoeden voor de postzegels die uiteindelijk ook geld hebben gekost?” 

De Sutter is zelf ook een postzegelverzamelaar. “Mijn opa en tante hebben altijd voor de post gewerkt en dan heb ik die verzameling gekregen en dat heeft me altijd geïntrigeerd”, zegt De Sutter. Ten slotte voegt ze dit er nog aan toe: “Ik wil de publieke consultatie afwachten en het gaat over zeer veel maatregelen, niet enkel over deze maatregel.”

Meest gelezen