Vakbonden verhogen druk op werkgevers en regering met nieuwe actiedag

De drie vakbonden houden vandaag een nationale actiedag tegen de knelpunten in het sociaal overleg. Gisteren nog mislukte het overleg met de werkgevers over de marge voor loonsverhoging. Voorlopig blijft het bij symbolische acties, al is het niet uitgesloten dat er op termijn hardere acties, lees stakingen, komen. 

Een van de belangrijke knelpunten is hoeveel opslag er voor de werknemers inzit de komende twee jaar. Een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) legt de grens op 0,4 procent bovenop de index, berekend op basis van de loonnormwet. Dat is te weinig voor de vakbonden. "Het gaat over een paar euro's per maand in de komende twee jaar", aldus Leemans. 

De onderhandelingen met de werkgevers zijn gisteravond stopgezet zonder resultaat. "Er is vastgesteld dat de standpunten niet te rijmen waren binnen een akkoord", schetst de ACV-topman. De werkgeversorganisaties zijn niet te spreken over de houding van de vakbonden. "Ten eerste is dit onwettelijk. De wet van 1996 staat het niet toe om op die manier tot een loonakkoord te komen. En ten tweede is het in de huidige omstandigheden waarin we ons bevinden totaal onaanvaardbaar(de coronacrisis, red.)", zegt Danny Van Assche van Unizo. 

"Een opslag van 0,4 procent als maximum voor alle bedrijven is niet realistisch", reageert Leemans. "Voor sommige bedrijven zal het onbereikbaar zijn. In de horeca en de evenementensector gaan ze dit wellicht niet kunnen halen. Maar er zijn ook een aantal sectoren die het door COVID juist wel goed doen en die zich wel een opslag kunnen veroorloven die iets beter is." Een concreet cijfer wil de vakbondsman er evenwel niet op kleven.

Het is nu aan de federale regering om een initiatief te nemen en om zo nodig zelf de maximale marge voor loonopslag vast te leggen. In elk geval voeren de vakbonden de druk op met een nationale actiedag. "Het is een informatie- en sensibiliseringsdag waarbij we tekst en uitleg willen geven bij een aantal dingen die totaal verkeerd lopen in het overleg", legt Marc Leemans uit. Van stakingsacties is in principe geen sprake, al sluit het ACV grotere acties op termijn niet uit.

Meest gelezen