Pixabay

Mobiliteitsbudget blijft onpopulair, maar wist je dat je er ook de interesten op een woonlening mee kan betalen?

Weinig mensen weten het allicht, maar met je mobiliteitsbudget kun je ook de interest op je hypothecaire lening betalen, als je thuiswerkt. En dat is nu net wat we in deze coronatijden met zijn allen doen (of zouden moeten doen). Die kennis zou er kunnen toe leiden dat het mobiliteitsbudget populairder wordt, want twee jaar na de invoering is het succes ervan eerder beperkt.

Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor andere vervoersmogelijkheden, bijvoorbeeld een zuiniger auto gecombineerd met een fiets of busabonnement. Maar slechts een luttele 0,15 procent van de doelgroep doet dat vandaag, twee jaar na de invoering van het mobiliteitsbudget.

HR-dienstenbedrijf Acerta, dat de cijfers verzamelde, vermoedt dat het mobiliteitsbudget na twee jaar nog niet genoeg gekend is, en ook dat bedrijven vandaag wel andere besognes hebben dan mobiliteit. Corona, weet u wel. Maar juist die coronabesognes scheppen mogelijkheden, zegt Karolien Van Herpe van Acerta:

“Wat velen nog niet weten, is dat je met het mobiliteitsbudget ook je interest op je hypothecaire lening of je huur kan betalen. Wanneer je 60% van je tijd thuis werkt, kan je je budget gebruiken voor de financiering van huisvestingskosten. Een mogelijkheid die het mobiliteitsbudget voor veel werknemers een heel stuk interessanter maakt.”

Wie toch een auto wil, moet een elektrische nemen

Maar het mobiliteitsbudget is toch vooral bedoeld om je op een duurzamer manier naar het werk te begeven en ook daar schort nog wel een en ander aan, zegt Karolien Van Herpe: “Wie toch voor een auto kiest, een zuiniger model dan, is door de strenge uitstooteisen in zijn keuze beperkt tot een elektrische auto en die zijn vandaag nog altijd heel duur. Dan blijft er geen budget over voor bijvoorbeeld een extra plooifiets of een busabonnement.

Meest gelezen