Intendant moet draagvlak creëren voor het Ventilus-project: "De klemtoon ligt op het informeren"

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) gaat een intendant aanstellen die een draagvlak moet creëren voor de hoogspanningslijnen die gepland zijn in West-Vlaanderen. Die zijn nodig om elektriciteit van de windmolens op zee aan land te brengen. Maar er is intussen veel protest en onrust over het zogeheten Ventilus-project van netbeheerder Elia.

Het Ventilus-project krijgt de laatste maanden enorm veel tegenwind in de provincie West-Vlaanderen. Ondertussen stelden veel lokale burgemeesters zich samen negatief op tegen de plannen van Elia, ook verschillende burgerbewegingen lieten al van zich horen. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) merkte dit op en is niet doof voor de vele kritiek op het project. Net omdat er nog veel vragen zijn en er te weinig vertrouwen is in het project, vindt de minister dat de aanstelling van een intendant oplossing moet bieden.

De vergunning afleveren zonder de vragen bij de buurtbewoners te beantwoorden, zo werkt het niet

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Energie

Vergunning snel afleveren

Hoewel de windmolenparken op zee een bevoegdheid zijn van de federale regering, zijn het ruimtelijk uitvoeringsplan en de vergunningen die nodig zijn om de stroom op het land te krijgen een Vlaamse bevoegdheid. Daarom kondigen verschillende federale ministers, onder wie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), aan dat de Vlaamse regering de vergunning simpelweg snel moet afleveren. "Maar zo werkt het niet", zegt Demir. "Door de omvang van het project en de technische aard van de procedure zijn er nog veel te veel vragen en ontstaat er grote weerstand in de regio. Daar mag niet te snel overheen gegaan worden. Er is ook een grote ongerustheid over de gezondheid en de gebruikte technologie. De taal en de boodschappen die door experten en sommige stakeholders hierrond gehanteerd worden, zijn ook niet altijd begrijpelijk voor iedereen."

De weerstand

De weerstand is nu vooral terug te vinden in Zedelgem en de gemeenten langs de E403, waar eventueel de nieuwe hoogspanningslijn zou komen. Demir is van mening dat er geen verdere stappen mogelijk zijn in het dossier, zonder eerst extra overleg te plegen met de verschillende belanghebbenden. Op die manier wil ze het vertrouwen winnen. Daarnaast moeten er heldere antwoorden komen op alle concrete vragen van de lokale besturen en de informatie moet op een heldere manier tot bij elke betrokken burger te brengen. Demir kreeg daarvoor steun van de Vlaamse regering om een intendant aan te stellen. Dat is een neutraal figuur, die in alle onpartijdigheid in overleg gaat met alle betrokkenen en op zoek gaat naar heldere antwoorden op alle vragen. "De klemtoon ligt hierbij op informeren en niet op overtuigen", zegt Demir. 

"Een versterking van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen is belangrijk, net als hernieuwbare energie dat is. Maar dat wil niet zeggen dat er voorbij gegaan moet worden aan de, vaak terechte, bekommernissen van omwonenden en lokale besturen. De intendant die we weldra zullen aanstellen, moet de bezorgdheden noteren en ervoor zorgen dat er rekening gehouden wordt met die bezorgdheden. Alleen door open en transparant met elkaar om te gaan, kan het vooropgestelde project stappen vooruit zetten", besluit Demir.

De intendant wordt aangesteld voor 6 maanden, maar die periode kan nog verlengd worden. 

Meest gelezen