Deeltijds Kunstonderwijs vraagt extra jaar aan minister van Onderwijs Ben Weyts

Het Deeltijds Kunstonderwijs vraagt aan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat leerlingen een extra jaar les zouden mogen volgen, als compensatie voor de verminderde leskwaliteit door de coronamaatregelen. "Dat hoeft geen gratis jaar te zijn", zeggen de initiatiefnemers van Tijd voor DKO. "Maar wel een jaar waarin de leerlingen worden meegeteld als volwaardige leerling."

Het Deeltijds Kunstonderwijs vreest dat veel leerlingen opnieuw afstevenen op een verloren jaar. Vorig schooljaar moesten alle lessen drie maanden lang via afstandsonderwijs verlopen, waardoor veel leerlingen achterstand opliepen. Ook nu zijn de maatregelen erg streng. Vanaf 12 jaar mag er enkel nog 1 op 1 lesgegeven worden of met maximaal vier leerlingen in het atelier of de repetitieruimte. Daardoor valt het aantal lesuren bij veel leerlingen sterk terug en verliezen veel jongeren en volwassenen hun motivatie. 

"Sinds maart vorig jaar zijn onze lesmomenten gehalveerd, gevierendeeld of afgelast", schrijven de leerlingen (+12) van het Deeltijds Kunstonderwijs in een brief aan minister Weyts. "We hebben nauwelijks nog de mogelijkheid om te kunnen werken in goed uitgeruste ateliers of repetitieruimtes met de broodnodige persoonlijke en volwaardige begeleiding."

We hebben betaald voor een kwalitatieve opleiding maar verliezen onze leertijd, kunnen onze competenties niet halen en krijgen geen compensatie. 

De leerlingen (12+) van het DKO in een brief aan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Leerlingen in het Deeltijds Kunstonderwijs moeten bepaalde leerplandoelen halen en worden geëvalueerd op hun competenties en vaardigheden. "Als de situatie en de daaraan gekoppelde maatregelen de komende maanden dezelfde blijven dan zullen we op het einde van het jaar niet klaar zijn om voor een jury te komen. Ons werk zal ook deze keer niet voldoen aan de vooropgestelde doelen", schrijven ze.

"Leerlingen van het CVO (Centrum voor Volwassenonderwijs, red.) kregen vorig schooljaar compensatie voor de verloren lestijd. Toch blijft elke vorm van ondersteuning voor onze onderwijsvorm uit. Het is zelfs zo erg dat we niet kunnen dubbelen omdat de school dan gesubsidieerde leerkrachturen verliest. We hebben betaald voor een kwalitatieve opleiding maar verliezen onze leertijd, kunnen onze competenties niet halen en krijgen geen compensatie. We voelen ons dan ook steeds meer in de steek gelaten."

Tijd voor DKO

De brief maakt deel uit van de campagne Tijd voor DKO. Die campagne wil de stem van de ongeruste leerlingen, leerkrachten en directies laten horen en zichtbaar maken voor het grote publiek. Het initiatief komt van enkele leraars van de Academie voor Beeldende Kunst in Gent. 

"We vragen geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld, maar wel meer tijd", zegt leraar vrije grafiek Vladimir Ivaneanu. "We vragen een extra jaar voor de leerlingen, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de leerlingen of de leerkrachten."

"We vragen dat de leraarsuren de komende twee jaar bevroren worden, zodat de werking van de academies de komende twee jaar gegarandeerd kan blijven."

Leraar vrije grafiek Vladimir Ivaneanu en woordvoerder van de campagne Tijd voor DKO

Wie nu zijn jaar overdoet in het Deeltijds Kunstonderwijs wordt niet als volwaardige leerling meegeteld. Daardoor verliezen leerkrachten lesuren. Als er dus veel leerlingen zouden dubbelen, zouden er minder leerkrachten zijn om die leerlingen te begeleiden. "Dat moeten we vermijden", zegt Ivaneanu. "We vragen dat de leraarsuren de komende twee jaar bevroren worden, zodat de werking van de academies de komende twee jaar gegarandeerd kan blijven."

Ook de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) steunt de actie. "Er leeft veel onzekerheid in de academies. Het DKO mag als onderwijsvorm niet het slachtoffer zijn van corona. Het DKO moet na corona een normale doorstart kunnen maken, de 200.000 leerlingen en cursisten hebben daar recht op." 

Meest gelezen