Radio 1

Dichteres Delphine Lecompte test stress bij burgemeesters

Uit de burgemeestersenquête van Radio 2 blijkt dat 6 op de 10 burgemeesters veel stress hebben gehad in het voorbije coronajaar. Dichteres Delphine Lecompte uit Brugge neemt de proef op de som en schotelt enkele West-Vlaamse burgemeesters haar zelfgeschreven coronatongbreker voor. "Om het stressniveau in kaart te brengen", lacht ze.

"Als het vieze virus vierenveertig fier fluitende flierefluiters viseert fluiten vier fier gevierendeelde labmuizen het vuile virus terug": dat is de coronatongtwister die dichteres Delphine Lecompte gemaakt heeft om te testen hoe stressbestendig de burgemeesters zijn. Tijdens het middagprogramma van Radio 2 West-Vlaanderen zullen enkele burgemeesters aan deze ludieke stresstest onderworpen worden.

Dichterlijke tongbreker

"Het is de bedoeling dat de burgemeesters mijn dichterlijke tongbreker 1 minuut lang zo veel mogelijk herhalen", zegt Lecompte. "En dat zonder fouten te maken. Het was niet moeilijk om te maken, maar om het x-aantal keer foutloos te zeggen, dat is iets anders. Ik hou enorm veel van alliteratie en van "Willy Vandersteen-achtige" taalexperimenten. Mijn tongbreker zit vol adjectieven en kinderlijke rijmpjes."

Meest gelezen