James Arthur Photography

38 grote snelwegwerven dit jaar: bekijk hier waar en wanneer in jouw buurt gewerkt wordt

Dit jaar zijn 38 grote snelwegwerven gepland in Vlaanderen. Een derde daarvan gaat grote hinder veroorzaken. We lijsten per provincie op waar er wanneer gewerkt wordt en hoeveel hinder dat zal veroorzaken.

Eerst even dit: dit artikel gaat over de grote snelwegwerven van het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), eventuele werken aan gewest- of gemeentewegen zitten hier dus niet in vervat. De werken gaan alles samen over 52 kilometer vernieuwde snelweg en 13 kilometer aan geluidschermen. Samen goed voor een investering van 205 miljoen euro. 

Om de hinder tot een minimum te beperken wordt zoveel mogelijk 's nachts en in de schoolvakanties gewerkt, klinkt het bij Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). "Volledig voorkomen is onmogelijk, maar door een duidelijke afstemming met andere partners en andere geplande werken proberen we de hinder tot een absoluut minimum te herleiden", zegt ze aan VRT NWS.

Op de kaarten per provincie staan telkens nummers die overeenstemmen met de omschrijving onder iedere kaart. Daar vindt u details over de werkzaamheden die gepland zijn samen met de duur en hinder die verwacht wordt.

Antwerpen

In de provincie Antwerpen zijn er 9 grote werven gepland. "Natuurlijk de Oosterweelwerken die iedereen wel kent, maar ook de herstellingswerken aan de E313 in Westerlo en heel wat tunnelwerken verspreid over de provincie", legt Peeters uit. "We proberen daar de hinder zoveel mogelijk te beperken door die vooral 's nachts uit te voeren."

Bekijk hieronder in detail de geplande werven in de provincie Antwerpen, de andere provincies volgen eronder:

1. E17/E34/R1:  Oosterweel Linkeroever

Deze werf gaat meestal matige hinder veroorzaken. Al wordt er ernstige hinder voorzien tijdens de verkeersomzettingen en afsluitingen (telkens 's nachts en in het weekend). In april, mei en juni zal de verbinding tussen de E34 en de Waaslandtunnel gehinderd zijn en rijdt u beter om via de Kennedy- of Liefkenshoektunnel:

E17:

 • Tot mei 2021: 3 versmalde rijstroken tussen Zwijndrecht en Kruibeke, rijrichting Gent
 • Tot november 2021: 2x3 versmalde rijstroken tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West met doorsteek middenberm (beide rijrichtingen)

Antwerpen-West:

 • Stabiele verkeerssituatie tot midden 2023: 2x3 versmalde rijstroken
 • Verbindingen van E17 naar R1 en van R1 naar Kennedytunnel via tijdelijke infrastructuur

E34:

 • Tot augustus 2021: 2x2 versmalde rijstroken tussen Waaslandhaven-Oost en Sint-Anna Linkeroever met doorsteek middenberm (beide rijrichtingen)

R1 tussen E17 en E34:

 • Tot april 2021: 2x3 versmalde rijstroken
 • Vanaf april 2021: verkeer tussen E17 en E34 via tijdelijke infrastructuur

Sint-Anna Linkeroever:

 • April – juli 2021:
  • Verkeer tussen E34 en Charles de Costerlaan (complex 7 Sint-Anna/Waaslandtunnel) via tijdelijke omleidingsweg
  • Verkeer vanuit R1 naar complex 8 Waaslandhaven-Oost via tijdelijke omleidingsweg
 • Vanaf augustus 2021 – midden 2024:
  • Verkeer tussen E34 en Charles de Costerlaan (complex 7 Sint-Anna/Waaslandtunnel) via omleidingsbrug over R1
  • Verkeer vanuit Charles de Costerlaan naar E17 via omleidingsbrug over R1

2. E313 Westerlo: renovatie brug over Gemeentestraat

Van maart tot mei zeer ernstige hinder richting Antwerpen en beperkte hinder richting Luik:

 • 2 versmalde rijstroken richting Luik
 • 1 rijstrook richting Antwerpen
 • Steeds met doorsteek door middenberm, afhankelijk van de afgesloten rijrichting

3. A12 Ekeren richting Nederland: plaatsen bijkomende geluidsschermen

Van april tot juni beperkte hinder:

 • Inname van de zijberm richting Nederland
 • Doorgang op versmalde rijstroken

4. E34 Turnhout-centrum: werken aan brug over E34

Beperkte hinder tijdens de paasvakantie (5 - 18 april):

 • Op- en afritten van het complex Turnhout-Centrum afgesloten

5. E313 Wommelgem: renovatie bruggen

Zeer ernstige hinder, ook hinder mogelijk op de R1. Werken gepland in april en mei. Drie weekends richting Luik en één weekend richting Antwerpen:

 • 2 rijstroken beschikbaar tussen vrijdagavond en maandagochtend
 • 1 rijstrook beschikbaar tijdens de nachtelijke uren

6. R2 in Tijsmanstunnel: vervangen vluchtdeuren

Beperkte hinder vanaf oktober 2021 tot 2022:

 • Nachtelijke sluitingen Tijsmanstunnel gedurende 3 maanden
 • Bovengrondse omleiding

7. E19 in Craeybeckxtunnel richting Brussel: vernieuwen ventilatie

Beperkte hinder van september tot november (richting Antwerpen is gepland in 2022):

 • Nachtelijke sluitingen Craeybeckxtunnel richting Brussel gedurende anderhalve maand
 • Bovengrondse omleiding

8. R1 in Kennedytunnel: vernieuwen tunnelverlichting en wandplaten

Werken van november tot mei 2022. Beperkte hinder tijdens nachtelijke sluitingen en ernstige hinder tijdens weekendsluiting:

 • 50 à 80 nachtelijke sluiting per tunnelkoker
 • Verkeer in beide rijrichtingen door andere tunnelkoker
 • Sluiting Kennedytunnel gedurende 2 weekends: verkeer richting Gent door Kennedytunnel en verkeer richting Antwerpen omgeleid via Liefkenshoektunnel

9. Kennedytunnel, Craeybeckxtunnel, Waaslandtunnel, Tijsmanstunnel en Liefkenshoektunnel: plaatsen veiligheidssystemen

Beperkte hinder verspreid over 2021:

 • Nachtelijke sluitingen verschillende tunnelkokers
 • Bovengrondse omleiding of verkeer door andere tunnelkoker

Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen zijn een tiental werven gepland. "Het viaduct van Gentbrugge is een van die werven, daar zitten we al in de tweede fase", legt Peeters uit. "We plannen onder meer ook structureel onderhoud van de R4 tussen Oostakker en Destelbergen. We doen dat in de tweede week van de paasvakantie om de hinder zoveel mogelijk te beperken."

Bekijk hieronder in detail de geplande werven in de provincie Oost-Vlaanderen, de andere provincies volgen eronder:

10: R2 in Beverentunnel richting Nederland: herstellen verlichting

8 nachten in juli tot september met beperkte hinder:

 • Sluiting Beverentunnel richting Nederland
 • Bovengrondse omleiding

11: R2 Waaslandhaven-Noord richting Nederland: structureel onderhoud

Matige hinder tijdens 12 weekends vanaf het najaar

 • Sluiting Beverentunnel richting Nederland
 • Bovengrondse omleiding

12: R4 Eurosilo: heraanleg kruispunt

Beperkte hinder sinds februari tot de zomer van 2022:

 • Versmalde rijstroken
 • Tijdelijke verkeerslichten

13. E17 Gentbrugge richting Antwerpen: saneren viaduct

Zeer ernstige hinder in beide rijrichtingen tot november:

 • 2x2 rijstroken op weghelft richting Gent
 • Oprit Gentbrugge richting Antwerpen afgesloten
 • Afrit Gentbrugge richting N9 afgesloten

14. E17 tussen Zwijnaarde en Kruishoutem richting Kortrijk: betonherstellingen

Maximum 4 weekends beperkte hinder tot april:

 • 2 versmalde rijstroken overdag
 • 1 versmalde rijstrook ’s nachts

15. E34 Kaprijke: structureel onderhoud

Beperkte hinder vanaf 19 april tot begin mei, matige hinder mogelijk op zondagen:

 • 2x1 rijstrook met doorsteek door de middenberm

16. E40 Aalter richting Gent: herstelling kruispunt op- en afrit

Beperkte hinder van april tot mei:

 • Sluiting afrit richting Gent

17. R4 Binnenring tussen Oostakker en Destelbergen: structureel onderhoud

Zeer ernstige hinder op weekdagen en beperkte hinder in het weekend tijdens tweede week paasvakantie (12-18 april):

 • 1 versmalde rijstrook op R4 binnenring
 • Verbinding tussen R4 binnenring en E17 afgesloten

18. E34 tussen Kemzeke en Beveren: betonherstellingen

Beperkte hinder van april tot mei met een maximum van vier weekends:

 • 2x1 versmalde rijstrook

19. E40 Aalter: plaatsing geluidschermen

Vanaf oktober tot 2022 ernstige hinder op weekdagen en beperkte tot matige hinder in het weekend:

 • 2x2 rijstroken

West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er 6 grote werven gepland op de snelwegen. "De belangrijkste is de expresweg bij Brugge", zegt Peeters. "Daar doen we grote onderhoudswerken die net gestart zijn en tot het einde van het jaar zullen duren. En op de E17 in Waregem bijvoorbeeld starten we in oktober met werken aan het op- en afrittencomplex." 

Bekijk hieronder in detail de geplande werven in de provincie West-Vlaanderen, de andere provincies volgen eronder:

20. N31 in Brugge tussen Bevrijdingslaan en aansluiting A11: structureel onderhoud

Matige hinder op weekdagen en beperkte hinder in het weekend vanaf maart tot oktober:

 • 2x1 rijstrook

21. E17 ter hoogte van Kruishoutem: herstelling betonopstuwing

Ernstige hinder van 19 tot eind april:

 • 2x2 rijstroken op rijrichting Kortrijk
 • Doorsteek door middenberm voor verkeer richting Gent

Noot: Kruishoutem (Kruisem) ligt in Oost-Vlaanderen, maar de werkzaamheden vinden nog net in West-Vlaanderen plaats.

22. E403 tussen Ardooie en Lichtervelde: renovatie bruggen

Zeer ernstige hinder in mei richting Kortrijk en in juni tot half juli richting Brugge:

Fase 1 richting Kortrijk (mei):

 • 1 versmalde rijstroken richting Kortrijk met doorsteek door middenberm
 • 2 versmalde rijstroken richting Brugge

Fase 2 richting Brugge (juni-half juli):

 • 1 versmalde rijstroken richting Brugge met doorsteek door middenberm
 • 2 versmalde rijstroken richting Kortrijk

23. E403 Aalbeke: herstellen wegdek

Van augustus tot half september beperkte hinder richting Brugge en matige hinder richting Doornik:

 • 2x1 rijstrook
 • Doorsteek door middenberm voor rijrichting waarin gewerkt wordt

24. N31 Brugge: structureel onderhoud tunnel

Van september tot november ernstige hinder op weekdagen en beperkte tot matige hinder in het weekend:

 • Afwisselende sluiting van beide tunnelkokers
 • 2x1 rijstrook door de andere tunnelkoker

25. E17 Waregem: heraanleg complex

Beperkte hinder in het najaar:

 • Beurtelings sluiting op- en afritten complex Waregem
 • Wordt afgestemd met andere werken op onderliggend wegennet in de buurt

Limburg

In Limburg is maar één snelwegwerf gepland. "Op de E314 ter hoogte van de grensovergang in Boorsem", legt Peeters uit. "Tegelijk zijn ook de werven op de E314 (red .Vlaams-Brabant) en E313 (red. Antwerpen) voor het pendelend verkeer vanuit Brussel-Leuven en Antwerpen van belang voor de Limburgers."

Bekijk hieronder in detail de geplande werf in de provincie Limburg, de provincie Vlaams-Brabant volgt nog eronder:

26. E314 Boorsem: renovatie viaduct

Beperkte hinder van mei tot november:

 • 2x2 rijstroken
 • Doorsteek door middenberm

Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant zijn er dit jaar 12 grote werven. "Het gaat onder meer om een fietstunnel onder de E314 in Leuven", zegt Peeters. "Intussen is op dezelfde snelweg ook de aanleg van de spitsstrook tussen Leuven en Aarschot gestart."

Bekijk hieronder in detail de geplande werven in de provincie Vlaams-Brabant:

27. E314 Wilsele: sanering viaduct en bouw fiets- en autotunnel

Ernstige hinder tot juni:

 • 2x2 versmalde rijstroken
 • Oprit Wilsele richting Lummen afgesloten
 • Afrit Wilsele richting Lummen afgesloten tot heraanleg die binnenkort uitgevoerd wordt

28. E411 Overijse/Jezus-Eik: plaatsen geluidsschermen

Tot mei ernstige hinder richting Namen en matige hinder richting Brussel:

 • 2 versmalde rijstroken richting Namen tijdens 1e fase
 • 2 versmalde rijstroken richting Brussel tijdens 2e fase

29. R0 Vierarmentunnel: onderhoudswerken

Beperkte hinder van 7 tot 13 maart:

 • Nachtelijke sluitingen
 • Bovengrondse omleiding

30. E314 tussen Wilsele en Aarschot: aanleg spitsstrook en plaatsen geluidsschermen

Beperkte hinder tot eind 2021, ernstige hinder tijdens de zomermaanden:

 • Voorjaar: voorbereidende werken met slechts tijdelijke innames
 • Juli - september: 2x2 versmalde rijstroken
 • Vanaf najaar inname spitsstrook voor plaatsen geluidsschermen
 • Complex Holsbeek tijdelijk afgesloten

31. E40 Heverlee: sanering brug

Beperkte hinder van 15 maart tot einde 2021:

 • Fase 1 15 maart – 30 april
  • Richting Luik 3 versmalde rijstroken
 • Fase 2 30 april – 30 juni
  • Richting Luik 3 versmalde rijstroken met doorsteek door middenberm
  • Richting Brussel 2 versmalde rijstroken
 • Fase 3 augustus –september
  • Richting Brussel 2 versmalde rijstroken
 • Fase 4 vanaf september
  • Werken onderaan de brug met innames op de E314

32. A8 Halle: bouw voetgangersbrug

Werf loopt van maart tot augustus, maar enkel beperkte hinder op de snelweg in augustus:

 • Nachtelijke afsluiting A8 voor plaatsen van brug over snelweg

33. R0 Zaventem: bouw fietsbrug

Ernstige nachtelijke hinder op de R0 tussen april en juni:

 • Nachtelijke afsluitingen van R0 en R22 voor plaatsen brugdelen over snelweg
 • Omleiding van het verkeer over R0/R22

34. R0 Zaventem-Henneaulaan: herinrichting complex

Beperkte hinder vanaf mei tot 2024. Ernstige hinder in december bij afbraak huidige brug en later bij plaatsing nieuwe brug:

 • 2x3 versmalde rijstroken
 • Afsluiting R0 en/of R22 bij het plaatsen van de nieuwe brug (december 2021 – 2022) en afbraak bestaande brug

35. R0 Vilvoorde-Koningslo: werken Medialaan

Werken lopen tot juni 2022. Beperkte tot matige hinder op de snelweg in juni 2021 en twee weekends in september 2021:

1 weekend in juni:

 • Overdag R0 1 rijrichting 3 versmalde rijstroken en 1 rijrichting 2 versmalde rijstroken
 • 's Nachts 2x2 versmalde rijstroken

2 weekends in september:

 • Oprit R0 binnenring afgesloten
 • Afrit R1 buitenring afgesloten

36. R0 Hoeilaart: werken fietserstunnel Welriekende Dreef

Beperkte hinder van zomer 2021 tot zomer 2022:

 • 2 versmalde rijstroken binnenring
 • Oprit Hoeilaart naar R0 buitenring afgesloten

37. R0 in Leonardtunnel: renovatiewerkzaamheden

Beperkte hinder vanaf oktober:

 • 75 nachtelijke sluitingen van koker richting Zaventem/Waterloo
 • 60 nachtelijke sluitingen van koker richting Brussel/Namen

38. E40 Groot-Bijgaarden: vervanging brug over de E40

Beperkte hinder van mei tot eind 2021, ernstige hinder tijdens nachtelijke sluiting bij afbraak huidige brug en plaatsing nieuwe brug:

 • 2x3 versmalde rijstroken
 • Nachtelijke afsluiting van E40 tijden afbraak en plaatsen van de brugdelen over de snelweg

Meest gelezen