Half miljoen Belgen heeft (eerste) coronaprik gekregen: wie zijn ze en hoe merken we dat in de coronacijfers?

Twee maanden na de eerste coronavaccins zijn intussen meer dan een half miljoen Belgen gevaccineerd met zeker één dosis: 509.949 om precies te zijn. Dat is 5,54 procent van de volwassen bevolking. 314.319 mensen (3,41 procent) hebben ook al hun tweede dosis gekregen. Over de vaccinatiestrategie is al heel wat gezegd en geschreven, maar hoever staat ons land nu eigenlijk op dit moment? En hoe merken we het effect al op de cijfers? "Het vaccin toont zijn kracht bij de meest kwetsbaren", zegt viroloog Steven Van Gucht over het dalende aantal ziekenhuisopnames en overlijdens uit de woonzorgcentra.

We hebben het in dit artikel over de vaccinatiecijfers die gecommuniceerd worden door Sciensano. Zij baseren zich op de geregistreerde vaccinaties. Daar kan volgens statisticus Bart Mesuere (UGent) tot een week vertraging op zitten. "Het zou kunnen dat we in realiteit al 50.000 tot 100.000 dosissen verder staan."

De woonzorgcentra

Ons land heeft er van bij het begin voor gekozen om te starten met de bevolkingsgroep die het meest risico loopt bij een coronabesmetting: de ouderen. 

De echte vaccinatiecampagne is (op enkele eerste symbolische prikken na) begin januari van start gegaan in de woonzorgcentra. Daar is intussen 84 procent van de bewoners volledig gevaccineerd. Ook iets meer dan 70 procent van de personeelsleden heeft al 2 dosissen van het vaccin gekregen. 

826 bewoners van woonzorgcentra hebben het vaccin geweigerd in Vlaanderen. Zo'n 2.000 andere bewoners konden geen vaccin krijgen omdat ze bijvoorbeeld te ziek of palliatief zijn.

Ook 5.200 personeelsleden van Vlaamse woonzorgcentra (6 procent) weigerden het vaccin tot nog toe. 2.700 andere personeelsleden zijn niet gevaccineerd omdat ze zwanger waren of zwanger wilden worden. Intussen wordt ook aan zwangere vrouwen of vrouwen met een zwangerschapswens aangeraden om zich te laten vaccineren.

Bekijk hier de grafiek van het aantal vaccinaties in ons land (en lees daaronder verder):

De rest van de bevolking

De 85-plussers zijn de mensen die relatief gezien al de meeste vaccins hebben gekregen. Een kwart van alle 85-plussers heeft al zeker één dosis gekregen, 23 procent is volledig gevaccineerd.

De absolute cijfers geven een ander beeld. Er zijn momenteel al meer vaccins gegaan naar de groep mensen tussen de 18 en 34 jaar. Daarvan hebben al bijna 100.000 mensen een eerste prik gekregen (cijfers tot en met 28 februari, red.). Dat is 3,9 procent van alle mensen binnen die leeftijdscategorie.

Ook zo'n 1.700 minderjarige Belgen hebben al een coronaspuit gekregen. "Het gaat dan om jongeren tussen de 16 en 18 jaar die stage lopen of vrijwilligerswerk doen in een zorginstelling", zegt statisticus Bart Mesuere van de UGent.

Opvallend is ook dat bijna drie keer meer vrouwen dan mannen gevaccineerd zijn. Momenteel zijn meer dan 7 op de 10 gevaccineerde Belgen vrouw, tegenover iets minder dan 3 op de 10 mannen. "Dat heeft twee redenen", zegt Bart Mesuere. "Er zitten meer vrouwen in de groep van de 85-plussers, en er zijn ook meer vrouwen die als zorgverlener werken dan mannen."

Regionale verschillen

Momenteel heeft 5,9 procent van de meerderjarige Vlamingen een eerste dosis gekregen. In Wallonië is dat 5,0 in Brussel 3,2 procent en 4,9 procent in de Duitstalige Gemeenschap.

Effect op de coronacijfers?

Het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen is al dagen opnieuw aan het stijgen. "Dat is zo in elke leeftijdscategorie, maar bij de 80-plussers blijven de curves stabiel of dalen ze", schreef Bart Mesuere gisteren nog op Twitter.

"We zien ook een duidelijke en indrukwekkende daling van 10 tot 20 overlijdens per dag bij de 85-plussers die te linken valt aan de vaccinatiecampagne. Het inzetten van onze eerste schaarse vaccins in deze kwetsbare groep lijkt dus een goede en impactvolle keuze te zijn geweest", besluit Mesuere.

Ook viroloog Steven Van Gucht heeft op de persconferentie van het Crisiscentrum nog eens benadrukt dat het vaccin zijn kracht toont in de woonzorgcentra. Daar moeten steeds minder mensen gehospitaliseerd worden en ook het aantal overlijdens ten gevolge van COVID-19 daalt er sterk. 

"In de ziekenhuizen is het percentage patiënten uit woonzorgcentra verder gezakt tot 5,1 procent van het totaal aantal patiënten. Eind vorig jaar lag dat percentage nog op 19,2 procent", zegt Van Gucht.

"Het aantal mensen dat overlijdt aan COVID-19 in woonzorgcentra is gedaald met 68 procent in vergelijking met de week ervoor. Bij mensen die niet in een woonzorgcentrum verblijven, is het aantal overlijdens constant gebleven."

"De snelste daling zien we bij de 85-plussers. Daar zijn er 51 procent minder overlijdens dan de week ervoor. Bij mensen van 75 tot 84 jaar is er een minder uitgesproken daling van 32 procent. Bij de jongere leeftijdsgroepen blijft het aantal overlijdens stabiel."

Bekijk hier de volledige persconferentie van het Crisiscentrum:

Meest gelezen