Zonder Honger naar Bed Hasselt stopt werking na klacht bij Voedselagentschap: "We worden gestraft omdat het armoedeprobleem te groot is"

Het vrijwilligersinitiatief Zonder Honger naar Bed Hasselt heeft haar werking noodgedwongen stopgezet na een anonieme klacht bij het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Volgens het voedselagentschap behoort de organisatie niet langer tot de privésfeer en moet elke activiteit geregistreerd worden. “De grootte van onze werking is niet meer dan een antwoord op de omvang van het armoedeprobleem, en daarvoor worden we nu afgestraft”,  reageren de organisatoren misnoegd.

Net zoals gelijknamige initiatieven in andere steden en provincies vormt Zonder Honger naar Bed Hasselt een brug tussen mensen in nood en zij die een verse maaltijd of bewaarproducten kunnen missen. Vijf vaste vrijwilligers helpen 57 Hasseltse gezinnen in armoede die niet op externe hulp kunnen rekenen. “Bij gebrek aan een lokaaltje stockeren we het voedsel zelf”, legt mede-initiatiefnemer Lieve Rasking uit. “Conny Ilsboekx regelt de bedelingen en wringt zich in duizend bochten om de boel goed te organiseren. We doen ook beroep op voedseloverschotten in winkels en als er eens niemand van ons leden daar geraakt fietst zij er zelf door weer en wind naartoe.”

Niet langer een privé-initiatief

“We onderwerpen het voedsel zelf aan strenge controles”, pikt vrijwilliger Yazmin Ceulemans in. “Droge voeding wordt op datum gesorteerd en verse maaltijden worden meteen uitgedeeld of indien mogelijk ingevroren. Naar aanleiding van een klacht over vervallen voedsel besloot het voedselagentschap controles uit te voeren. Afgelopen vrijdag belden medewerkers van het FAVV op drie verschillende adressen aan. Ze concludeerden dat we in overtreding waren. Ons vrijwilligersproject behoort volgens hen niet langer tot de privésfeer. Omdat we op korte tijd zo zijn gegroeid zijn we verplicht om alles officieel te registreren. We moeten opschrijven wanneer we een product ontvangen, wie de afzender is en waar het heengaat. Maar we zijn allemaal vrijwilligers met een job of onderneming die dit met hart en ziel doen naast onze uren. Voor een administratieve papiermolen hebben we geen tijd." 

"Dankzij het Voedselagentschap hebben we dit weekend 57 Hasseltse gezinnen teleur moeten stellen", vervolgt vrijwilliger Ann Franssens. "Maandag zullen er kinderen naar school gaan zonder boterhammen of extra koek. Er zijn afgelopen weekend heel wat traantjes gevloeid bij ons en bij onze leden." 

Specifieke toelating van het FAVV

Volgens het FAVV is het niet de bedoeling dat de wetgeving initiatieven zoals Zonder Honger naar Bed Hasselt in de weg staat, maar zijn er nu eenmaal duidelijke spelregels. “We hebben inderdaad plaatsbezoeken gehouden naar aanleiding van een klacht”, bevestigt woordvoerster Hélène Bonte. “Bij de bezoeken hebben we kunnen vaststellen dat de organisatie om een toelating moet beschikken om haar taken verder te mogen uitvoeren. Wanneer je thuis kookt en je hebt een portie over kan je deze gerust wegschenken aan een andere particulier, zonder dat te melden bij het Agentschap. Maar wanneer je niet enkel eigen overschotten schenkt, maar ook het initiatief neemt om overschotten van bedrijven zoals bakkerijen of winkels op te halen en deze verder te verdelen heb je een toelating van het FAVV nodig. Ook, wanneer men bewust op regelmatige basis maaltijden gaat bereiden om deze te verdelen is men verplicht om zich aan te melden. Dit is niet meer dan normaal: een restaurant of traiteur moet ook gekend zijn bij het FAVV. ”

Dit is geen commercieel initiatief. We doen dit allemaal vrijwillig en toch hangt er een boete boven ons hoofd.

Vrijwilliger Natalie Martens stelt zich vragen bij de inbreuk die ze volgens het Voedselagentschap plegen. “Dit is alles behalve een commercieel initiatief. Niemand verdient ook maar een frank aan deze klus. Integendeel. Er vloeit zelfs privégeld naar de groep om de gezinnen in nood van extra steun te kunnen voorzien. Het FAVV liet ons tijdens de controles weten dat er een boete boven ons hoofd hangt. Er werd een bedrag genoemd tussen de 150 en de 700 euro. Wat en hoe blijft een groot vraagteken. Zijn we elk persoonlijk aansprakelijk? Of ontvangen we een boete als groep? We verwachten deze week duidelijke antwoorden op onze vragen." 

"Ons doel is mensen uit de ellende helpen en het immense armoedeprobleem in onze stad bestrijden", stelt Conny Ilsboekx. "En dit is onze dank. We willen een privé-initiatief blijven en hebben met 57 gezinnen zelf al een bovengrens getrokken. Meer krijgen we niet gebolwerkt omdat de omvang van het armoedeprobleem onze werking overstijgt. Ik vind het verschrikkelijk om deze families in de steek te moeten laten. Ik ben er kapot van."

Het voedselagentschap liet tenslotte nog weten dat gelijkaardige initiatieven zich aan dergelijke controles kunnen verwachten. “De regels gelden uiteraard voor iedereen”, besluit Bonte.

Meest gelezen