Mantelzorgers moeten beter betrokken worden bij de zorg na verhuizing naaste: "Ze blijven vaak verweesd achter"

Wanneer een zorgbehoevende naar een woonzorgcentrum verhuist, is dat ook voor de mantelzorger een grote verandering. Tegen 2023 moeten woonzorgcentra een beleid invoeren om mantelzorgers beter te betrekken in de zorg. Daarom introduceert Hogeschool UCLL nu een inspiratiegids voor woonzorgcentra en mantelzorgers.

Het expertisecentrum Health Innovation van Hogeschool UCLL heeft de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar wat de impact is voor een mantelzorger als een familielid of naaste naar het woonzorgcentrum verhuist: "Mantelzorgers hebben het dikwijls moeilijk wanneer een naaste verhuist naar een woonzorgcentrum omdat die verhuis vaak chaotisch verloopt", zegt onderzoekster van UCLL Katrien Peeters. "En heel vaak verhuist de naaste nadat hij opgenomen is in het ziekenhuis.  Dat maakt dat een mantelzorger vaak kampt met schuldgevoelens en spijt, maar ook gevoelens van onmacht of gemis.  Daarbij komt dat zorgverleners met de beste bedoelingen de zorgen uit handen proberen te nemen van de mantelzorger. Maar die laatste blijft meestal dan verweesd achter."

Inspiratiegids

Op basis van die ervaringen heeft de hogeschool nu een inspiratiegids gemaakt om zowel woonzorgcentra als mantelzorgers daarin te begeleiden.  Daarvoor werd de periode vóór, tijdens en zes maanden na de verhuis van de naaste naar het woonzorgcentrum onderzocht. Dat leverde interessante antwoorden op op vragen als ‘Levert het open-deuren beleid wel iets op?’, ‘Wat kan een mantelzorger nog betekenen in een woonzorgcentrum?’ en ‘Hoe werk je best samen met een mantelzorger die door jaren ervaring zelf een expert is geworden.'

Waar laat ik de zorg los?

Viv Gemoets, mantelzorger

Je rol als mantelzorger verandert plots als je naaste naar een woonzorgcentrum verhuist. "Waar laat ik de zorg los, waar ligt de verantwoordelijkheid van de professionele zorgverlener en welke taak kan ik nog opnemen als mantelzorger", zegt Viv Gemoets die al 20 jaar mantelzorger is voor haar moeder . "En voor mij was dat toch vooral de emotionele ondersteuning van mijn moeder. Hierin kan ik nog op mijn manier zorgen voor haar."

Voor Viv is de  inspiratiegids een handleiding voor mensen die moeilijker de stap zetten of schroom hebben om contacten te leggen met professionele hulpverleners: "De inspiratiegids vraagt de zorgverlener om op de stoel te gaan zitten van de mantelzorger en dat gaat ten goede komen van een goede samenwerking."

‘Fijne SOFA-momenten. Een inspiratiegids tot een gedragen samenspel met mantelzorgers in het woonzorgcentrum’ van Liesbet Van Vlasselaer en Katrien Peeters, UCLL R&E-Health Innovation, verscheen bij uitgeverij Politeia. Op 19 maart volgt een webinar n.a.v. de lancering.

Meest gelezen