Yorick Jansens

Ondergrondse pijpleiding tussen haven van Antwerpen en Ruhrgebied in Duitsland: "15 tot 80 woningen moeten wijken"

Er komt een ondergrondse pijpleiding tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied van zo'n 150 km lang om zuurstof en koolstofdioxide te transporteren. Omgeving Vlaanderen heeft drie tracés uitgewerkt. Brigitte Borgmans van Omgeving Vlaanderen: "Bij het uitwerken van de trajecten hebben we zo veel mogelijk rekening gehouden met woningen, maar uiteindelijk gaan er toch tussen de 15 en de 80 huizen moeten verdwijnen."

De haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied zullen binnenkort in verbinding staan door middel van een ondergrondse pijpleiding. Die pijpleiding is belangrijk om de internationale positie van de haven te verstevigen. Brigitte Borgmans van Omgeving Vlaanderen legt  in een gesprek met Radio 2 Antwerpen uit wat het project juist inhoudt: "Het gaat om een strook van 45 meter breed en ongeveer 150 kilometer lang waar in de toekomst verschillende pijpleidingen kunnen voorzien worden. We zullen de pijpleiding voornamelijk gebruiken voor het vervoer van zuurstof en koolstofdioxide (CO2). Wat betekent dat er minder via de weg moet getransporteerd worden."     

De verschillende opties waar de pijpleidingen kunnen komen

Omgeving Vlaanderen heeft 3 tracés uitgewerkt waar een pijpleiding zou kunnen komen. De verschillende trajecten kan je hier terugvinden. Ze lopen over tientallen gemeenten in onze provincie. De tracés lopen soms dwars door huizen. "We hebben bij het uittekenen van de tracés steeds geprobeerd om woningen te vermijden. Helaas is dat niet altijd gelukt. Wij moeten ook rekening houden met hoogspanningslijnen, windmolens, overstromingsgebieden, bosgebieden, en nog veel meer. Uiteindelijk zullen we, afhankelijk van welk tracé wordt gekozen, tussen de 15 en de 80 woningen treffen."

De bedoeling is dat dit een eenmalig project is en dat we niet binnen een aantal jaar opnieuw moeten beginnen

Brigitte Borgmans, Omgeving Vlaanderen

Borgmans zegt dat wanneer een traject een woning treft, Omgeving Vlaanderen de eigenaars daarvan op de hoogte zal brengen. "Het spreekt voor zich dat we die mensen gaan contacteren. Vanaf vandaag kan je reacties indienen en die gaan wij allemaal bekijken. We gaan ook digitale infosessies organiseren zodat het voor iedereen duidelijk is wat er exact gaat gebeuren."

Het gaat om een zeer groot project en de bedoeling is dat het ook een eenmalig gebeuren is. "Dit project is heel toekomstgericht. We gaan voldoende ruimte voorzien zodat in de toekomst verschillende leidingen naast elkaar kunnen liggen, en we niet moeten starten met nieuwe werken."

Meest gelezen