Vlaanderen wil milieuvergunning van recyclagebedrijf Umicore in Hoboken verstrengen

Drie Vlaamse administraties roepen de provincie Antwerpen op om de voorwaarden uit de milieuvergunning van Umicore aan te passen. Dat blijkt uit een gezamenlijk advies dat VRT NWS en Knack konden inkijken.

Vorige zomer was het loodgehalte van de kinderen in de buurt van het recyclagebedrijf Umicore in Hoboken sterk verhoogd in vergelijking met 2019. Onder meer naar aanleiding van die alarmerende resultaten stuurden drie Vlaamse overheden (de Vlaamse Milieumaatschappij, het Vlaams departement Omgeving en het Agentschap Zorg en Gezondheid) in februari een gezamenlijk advies naar de deputatie van de provincie Antwerpen om de milieuvergunning van 2014 aan te passen. In dat advies vragen de administraties om bijkomende voorwaarden op te leggen aan Umicore.

Zo willen ze meer onderzoek naar de bronnen van de niet-geleide uitstoot (uitstoot die niet via de schouw gaat) van stof en zware metalen. En vragen ze extra onderzoek naar hoe deze in de toekomst verminderd kunnen worden.

Windbarometer

Umicore startte  begin dit jaar  met een windbarometer waarmee het aan de hand van de weersomstandigheden kanbeslissen om bepaalde logistieke activiteiten tijdelijk te verminderen of stop te zetten. Dit om de uitstoot te verminderen. De administraties vragen nu om de criteria van die windbarometer in een rapport te verduidelijken en vast te leggen.

De administraties stellen ook voor dat Umicore een logboek bijhoudt waarin kan gevolgd worden in welke periodes de windbarometer werd toegepast. Via die weg zou Vlaanderen maandelijks op de hoogte kunnen worden gesteld van de voornaamste onregelmatigheden. 

(lees verder onder de foto)

Antwerps provincie- en gemeenteraadslid Ilse van Dienderen (Groen) is opgetogen over het advies: “Eindelijk gaat de Vlaamse overheid over tot actie. We volgen het dossier-Umicore al jaren op alle niveaus op: in de districtsraad, de gemeenteraad, de provincieraad en op Vlaams niveau. Met het beleid van de stad Antwerpen zijn we het niet eens, omdat ze meegaat in het verhaal van Umicore om huizen van omwonenden op te kopen.”

Eindelijk gaat de Vlaamse overheid over tot actie.

Ilse van Dienderen (Groen)

In totaal zouden al 147 bewoners uit Moretusburg, de woonwijk die grenst aan Umicore, gevraagd hebben naar een schatting om de waarde van hun woning te kennen, dat berichtten de Mediahuis-kranten. Volgens Van Dienderen “is huizen opkopen je reinste symptoombestrijding. Je moet het probleem aanpakken bij de wortel: de uitstoot van zware metalen moet omlaag zoals het ook in de vergunning is opgelegd.”

Van Dienderen roept de inwoners op hun stem te laten horen. “Want nu de voorwaarden uit de milieuvergunning worden bijgesteld, moeten Antwerpen en Hemiksem gedurende dertig dagen een openbaar onderzoek organiseren. Burgers kunnen via het omgevingsloket of via een simpele mail naar de stad bezwaren en opmerkingen indienen. Vervolgens moet de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de drie maanden een beslissing nemen over de aanpassing van de milieuvergunning.”

Lockdown en klimaatveranderingen

We zien het als onze plicht om de gevolgen van onze industriële activiteit in Hoboken voor de naburige bevolking te beperken.

Marjolein Scheers (woordvoerdster Umicore)

Gevraagd naar een reactie laat Umicore-woordvoerster Marjolein Scheers weten: “Umicore ziet het als zijn plicht om de gevolgen van zijn industriële activiteit in Hoboken voor de naburige bevolking te beperken. Uit onderzoeken naar aanleiding van de verhoogde lood-in-bloedwaarden in juni 2020 is gebleken dat de combinatie van de klimaatverandering en de lockdown een bepalende rol gespeeld heeft in de verhogingen. Het actieprogramma, dat het bedrijf enkele maanden geleden is gestart, sluit volledig aan bij de aanbeveling van de administraties van de Vlaamse overheid aan de deputatie om de vergunningsvoorwaarden te herzien.”

Meest gelezen