Gemeente Lievegem biedt gratis bezoek bij psycholoog aan: “We hopen de drempel zo te verlagen”

Iedere inwoner van Lievegem kan vanaf nu drie keer gratis naar de psycholoog. De gemeente Lievegem heeft een federale subsidie gekregen voor zo’n dienstverlening. “Ook na de drie gratis bezoeken kunnen we eventueel nog financieel bijspringen”, zegt Schepen voor Sociaal Beleid, Hilde De Graeve (CD&V).

Sommige mensen hebben het tijdens de coronacrisis mentaal moeilijk, daarom zorgen ze in Lievegem nu voor gratis psychologische bijstand. Iedere inwoner vanaf 12 jaar kan en mag vanaf nu drie keer gratis naar de psycholoog. Lievegem heeft federale subsidies gekregen om dergelijke dienstverlening aan te kunnen bieden.

“Niet dat er al direct een enorme vraag naar was”, zegt Schepen voor Sociaal Beleid, Hilde De Graeve (CD&V). “Het verontrust ons als OCMW dat wij weinig signalen oppikken, terwijl die er wel moeten zijn. Dat kan bijna niet anders. Wij willen eigenlijk een antwoord bieden op de mentale problemen van mensen, door hen gratis psychologische hulp aan te bieden. Het is ook zo dat onze maatschappelijke werkers merken, dat kwetsbare mensen ook vaak een psychische kwetsbaarheid hebben.”

We hopen om mensen een duwtje in de rug te geven in deze donkere tijden

Hilde De Graeve (CD&V), Schepen voor Sociaal Beleid

Door mensen drie gratis bezoeken bij een psycholoog aan te bieden, hoopt de gemeente om mentale dienstverlening toegankelijker te maken: “Zo proberen we toch die financiële drempel te verlagen. Als zou blijken dat er na de eerste drie bezoeken nog nood zou zijn aan psychologische bijstand, kunnen wij financieel verder tussenkomen. We hopen om mensen zo een duwtje in de rug te geven tijdens deze donkere tijden."

Volledige anonimiteit

De gemeente geeft mee dat mensen zich kunnen aanmelden via maatschappelijke werkers, seniorenconsulenten of jeugdconsulenten: “Die gaan hen dan in contact brengen met een psycholoog uit de buurt. We garanderen ook dat de gesprekken in volledige anonimiteit zullen gebeuren. Het Bijzonder Comité zal niet weten waarom die cliënt zich heeft aangemeld.”

De gesprekken zelf kunnen doorgaan in de gebouwen van het OCMW. “Als mensen het moeilijk vinden om een gebouw van het OCMW binnen te stappen, kan het ook in de privé praktijk van de psycholoog zelf of via de digitale weg. Ook na corona willen verder gaan met deze dienstverlening”, geeft Schepen De Graeve nog mee.

Meest gelezen