N-VA Brussel hekelt ontbreken Nederlandstalig zorgpersoneel in vaccinatiecentrum Heizel

Brussels parlementslid voor N-VA, Gilles Verstraeten, vindt het "onwettelijk, onaanvaardbaar en zelfs levensgevaarlijk" dat in het vaccinatiecentrum op de Heizel, het grootste van het land, geen begeleiding of uitleg in het Nederlands te krijgen is. Hij roept bevoegd minister Elke Van den Brandt op eindelijk de Nederlandstaligen in Brussel te verdedigen. De Brusselse gezondheidsinspectie is zich bewust van het probleem en werkt er naar eigen zeggen aan.

Verstraeten kreeg getuigenissen van Brusselaars, die in het vaccinatiecentrum op de Heizel geen begeleiding en uitleg over de vaccinatie in het Nederlands konden krijgen. Hij kreeg te horen dat de zorgverleners het geen probleem leken te vinden dat de persoon in kwestie niet alles begreep, ook al werden er vragen gesteld over het gebruik van medicatie.

Onaanvaardbaar dat Nederlandstalige Brusselaars niet in hun eigen taal info krijgen

Gilles Verstraeten, N-VA

"Dit is absoluut onaanvaardbaar", zegt Verstraeten.  Het is cruciaal dat Nederlandstalige Brusselaars in hun eigen taal info krijgen over de vaccinatie en zelf kunnen communiceren. Zo niet, kan dit leiden tot levensgevaarlijke situaties." Ook in de testcentra zou er volgens Verstraeten geen Nederlands gesproken worden. "Zo vernemen we dat Nederlandstaligen in het testcentrum van Brussel-Zuid respectloos behandeld worden en dat de schriftelijke communicatie er uitsluitend in het Frans gebeurt."

Minister

Voor Gilles Verstraeten moet minister Elke Van den Brandt haar verantwoordelijkheid als Nederlandstalige minister van Gezondheid opnemen. "Haar afwezigheid doorheen deze crisis is eigenlijk niet meer te verdedigen. Ik roep haar daarom op om naar de voorgrond te treden, haar bevoegdheden uit te oefenen en de Nederlandstalige Brusselaars te beschermen". Hij wijst erop dat het Davidsfonds reeds een brief naar minister Van den Brandt stuurde met een oproep om de Nederlandstalige dienstverlening in de test- en vaccinatiecentra te garanderen.

Meest gelezen