Greenpeace stelt Vlaamse regering in gebreke vanwege slechte waterkwaliteit: "Veestapel moet kleiner"

Greenpeace België heeft vanochtend een ingebrekestelling gestuurd naar de bevoegde Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) omdat de waterkwaliteit in landbouwgebied jaar na jaar verslechtert en onze Europese doelstellingen in het gedrang komen. Het beleid moet volgens de milieu-organisatie de wortels van het probleem aanpakken, zoals de veel te grote veestapel.  

Voor Greepeace is het hoog tijd dat het probleem van de waterkwaliteit in Vlaanderen ernstig wordt aangepakt. De milieuorganisatie zegt dat het vooral de grote hoeveelheid mest is die het probleem veroorzaakt en te veel stikstof in onze rivieren doet belanden. Een belangrijke oplossing is de veestapel verkleinen zegt de organisatie. 

"Tot nu toe hebben de mestactieplannen van de Vlaamse overheid vooral gefocust op technische maatregelen en handhaving", zegt Matteo De Vos van Greenpeace. "Maar we moeten stoppen met alleen maar  aan symptoombestrijding te doen. Het is tijd dat het probleem bij de wortels wordt aangepakt. Een inkrimping van de veestapel is nodig om die mestdruk te verminderen. Die druk is ook veel te hoog voor de landbouwers zelf, en die zet ook aan tot mestfraude. We hebben dus dringend nood aan structurele hervormingen in de landbouw om de slechte waterkwaliteit aan te pakken en ook de stikstofcrisis."

Het probleem van slechte waterkwaliteit is zeker niet nieuw, maar volgens Greenpeace wordt het alleen maar erger. "We hebben al 20 jaar een slechte waterkwaliteit, we meten dat al 20 jaar en zien nog steeds een verdere achteruitgang", zegt De Vos. "We meten de waterkwaliteit in landbouwgebied in 750 meetpunten in Vlaanderen. Die metingen worden elk jaar in een rapport van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) vermeld. Daarin zien we jammer genoeg dat de waterkwaliteit blijft achteruitgaan."

30 dagen

Greenpeace geeft met haar ingebrekestelling de Vlaamse regering nu 30 dagen de tijd om de nodige maatregelen te nemen. Als die dat niet doet, trekt de milieu-organisatie naar de rechtbank. "Dat is niet onze favoriete manier van actievoeren",  zegt Sarah Jacobs van Greenpeace. "Het is van september 2017 geleden dat we zowel de Vlaamse als de Waalse regering in gebreke hebben gesteld voor de slechte luchtkwaliteit in ons land. We zijn toen naar de rechtbank moeten trekken en de procedure loopt nog steeds, omdat de Vlaamse regering in beroep is gegaan nadat we gelijk hadden gekregen van de rechter. Eind deze maand verwachten we daar een nieuwe uitspraak."

De rechtszaak tegen de Waalse regering is eind januari afgelopen. Daar heeft de rechter Greenpeace ongelijk gegeven en gezegd dat Wallonië de Europese verplichtingen inzake luchtkwaliteit nakomt.

Greenpeace vindt ook de waterkwaliteit heel belangrijk, vandaar dat ze dus met een ingebrekestelling de overheid onder druk wil zetten.

Meest gelezen