Yorick Jansens

Omwonenden Waaslandhaven willen naar het gerecht om iets te doen tegen de grotere geluidsoverlast. “Ik slaap maar 2 tot 3 uur per nacht”

Sinds 2017 hebben de inwoners van Kieldrecht en Verrebroek 's nachts geluidshinder van schepen in de Waaslandhaven. Die hinder is de voorbije jaren sterk gestegen. Een studie van de gemeente Beveren toonde de geluidsoverlast aan. Een groep bewoners hield een petitie en wil naar het gerecht stappen. De groep vindt dat de gemeente de verantwoordelijkheid om er iets aan te doen, afschuift. 

Pascal Trouvé woont in Kieldrecht en hoorde de geluidsoverlast van de haven de voorbije jaren toenemen. Trouvé vertegenwoordigt de bewoners van Kieldrecht en Verreberoek en vindt dat het zo niet verder kan. Hij hield een petitie en zamelde 400 handtekeningen in om iets te doen tegen de geluidsoverlast die de laatste jaren almaar groter werd in de streek rond de Waaslandhaven. “Sinds 2017 is lawaai van de schepen stelselmatig toegenomen. In het begin hadden we 1 dag per maand overlast, nu 25 dagen en dat telkens ’s nachts tussen 22u en 06u.” Hij weet dat het geluid van een generator komt. “Het lijkt alsof die naast je huis staat te draaien. Je moet ’s nachts de ramen dicht houden, je vindt nergens nog een stille plek in huis. Het is een geluid op lage frequentie, een gebrom dat nefast is voor de slaap.”

Kinderen vallen in slaap op school, het kan zo niet verder

Pascal Trouvé, initiatiefnemer petitie

Gevolgen

Het nachtelijke gebrom heeft gevolgen voor het dagelijkse leven van de omwonenden. Voor Trouvé is het erg lastig: “Ik heb 2 zaken, ik ben creatief bezig, maar als je maar 2 tot 3 uur slaapt per nacht dan functioneer je niet meer. Er zijn nog mensen die dat ondervinden, kinderen vallen zelfs in slaap op school, het kan zo niet verder.”

Bewijs

 “Als een deel van de ondertekenaars van de petitie een gezin heeft, dan spreek je snel over 1.000 mensen die er last van hebben.” De bewoners willen dat de gemeenten opkomen voor hen. “Maar ze trekken hun paraplu open en schuiven de verantwoordelijkheid af op de haven of de provincie.” Nochtans heeft de gemeente Beveren een studie laten doen en daaruit bleek dat de geluidsoverlast inderdaad 5 decibel hoger was  dan de toegestane norm van 35 decibel. Trouvé kon de studie inkijken. “Het bleek dat er 6 op 7 dagen overlast was.”

Gerechtelijke stappen

Pascal Trouvé vindt dat de gemeente het probleem minimaliseert. “Volgens de gemeente liggen de schepen in openbaar vaarwater en is dat geen gemeentelijke bevoegdheid, maar dat betwijfelen wij. We gaan kijken of de schepen die aan de kaaien liggen de juiste milieuvergunningen hebben. Als dat niet zo is, dan kan de gemeente daar iets aan doen.” Trouvé en de bewonersgroep overleggen met een advocaat wat de mogelijkheden zijn om gerechtelijke stappen te ondernemen. Hij vindt het jammer dat het zo moet lopen: “Het is eigenlijk aan de gemeente om dat uit te zoeken, het zou niet aan de burgers moeten zijn.”

Meest gelezen