Het Volkscongres telt meer dan 3.000 leden en komt slechts een keer per jaar bijeen.
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Chinese Volkscongres wil kiessysteem in Hongkong hervormen: "Enkel patriotten mogen nog kandidaat zijn"

In China is een plan voorgesteld om het kiessysteem in Hongkong grondig te hervormen. Als het goedgekeurd wordt -en dat lijdt weinig twijfel- zou het weinige dat er in Hongkong aan democratie is, nog verder ondermijnd worden. Op die manier versterkt het communistische regime in Peking verder de greep op Hongkong.

Het plan is door premier Li Keqiang voorgesteld op het Nationale Volkscongres. Dat is zowat het parlement van de Volksrepubliek dat slechts een keer per jaar samenkomt en dan nog enkel voor twee weken.

Volgens het communistische regime in Peking toont het volksprotest van vorig jaar aan dat er grote risico's verbonden zijn aan het huidige kiessysteem in wat in principe de autonome regio Hongkong is. Dat systeem zou dus moeten worden hervormd, zodat enkel nog "patriotten" politiek kunnen bedrijven. Ook zou "buitenlandse inmenging" in Hongkong teruggedrongen moeten worden. 

Concreet zou de kiescommissie in Hongkong kandidaten voor het lokale parlement kunnen weigeren. Op die manier zouden enkel nog kandidaten op de kieslijsten komen die in de pas van China lopen. Dat zou zo goed als alle oppositie in Hongkong monddood maken. Ook in het huidige systeem hebben de zogenoemde pro-Peking-fracties daar de macht. 

Volgens de wet op de overdracht van Brits Hongkong aan China heeft de regio een aparte structuur onder de noemer "een land, twee systemen". Voor een periode van 50 jaar na de overdracht in 1997 wordt Hongkong bestuurd door een regering die een meerderheid moet hebben in het parlement, ook LegCo of Legislative Council genoemd. 

Dat lijkt democratisch, maar is het niet helemaal. Slechts de helft van de 70 leden van de LegCo worden vrij gekozen door de inwoners. Bijna allen horen tot de democratische fractie. De andere helft wordt aangeduid door "functionele groepen", figuren uit de financiële, industriële, academische segmenten van Hongkong. De meesten daarvan zijn of pro-Peking of willen alleszins het regime in Peking niet voor het hoofd stoten. In de praktijk kan de democratische oppositie de macht dus niet overnemen, maar kan die wel wetten blokkeren.

Videospeler inladen...

Tweede mokerslag voor vrijheid in Hongkong?

Vorig jaar nam het Chinese parlement een "veiligheidswet" aan voor Hongkong, waarbij het "ondermijnen van het centrale bewind en afscheiding" strafbaar werden. De facto werd de vrijheid van meningsuiting sindsdien fors beknot, terwijl Hongkongers daar altijd aan gewoon waren. Sindsdien zijn veel dissidenten en critici in Hongkong daadwerkelijk vervolgd. (Lees verder onder de foto).

Carrie Lam, de pro-Chinese regeringsleider van Hongkong, was aanwezig op het Nationaal Volkscongres.
Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Nu gaat China dus nog een stap verder om de politiek van de rumoerige regio in de pas te doen lopen. Oppositie tegen de door Peking benoemde regeringsleider zou dus zo goed als onmogelijk worden. Dat betekent nog niet meteen dat Hongkong nu een communistisch eenpartijmodel krijgt, maar wel dat de bij de overdracht in 1997 beloofde vrijheden inzake bestuur, media en meningsuiting flink worden uitgehold tot loze woorden. 

Critici in Hongkong en in het Westen zullen ongetwijfeld aanmerken dat China op die manier de voorwaarden van de overdracht schendt. Even zeker is dat Peking zich sterk genoeg voelt om zich van die kritiek en wat symbolische sancties weinig aan te trekken. 

Wel zou het muilkorven van Hongkong tot een exodus van hooggekwalificeerde personen en bedrijven naar andere regio's in het Verre Oosten kunnen leiden en de financieel-economische hoofdrol die Hongkong in die regio speelt, kunnen ondermijnen. Zo profiteerde Hongkong van de intocht van kapitaal en ondernemers uit Shanghai nadat de communisten daar in 1949 de macht hadden overgenomen. Net zo hopen Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Singapore en Maleisië om de rol van Hongkong geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Meest gelezen