Toiletplan van Brussel zet in op toegankelijke openbare wc's

De stad Brussel wil meer openbare wc's die veilig en toegankelijk zijn, vooral voor vrouwen.  Daarom lanceert Brussel het toiletactieplan, waardoor er meer veilige plaatsen komen om de behoefte te doen. In de komende jaren komen er al acht vaste en meerdere mobiele wc's bij.  

In Brussel zijn er momenteel 29 openbare urinoirs en 14 toiletten. Volgens schepen van Openbare Netheid Zoubida Jellab (Ecolo) is dat niet genoeg, zeker niet tijdens de coronacrisis. Met het toiletplan komen er op termijn acht vaste wc's bij, verspreid over heel Brussel. Daarnaast kan je binnenkort vijf tijdelijke toiletten en tien 'Uritrottoirs' zien . Dat zijn mobiele urinoirs die de stad inzet op plekken waar veel wordt wildgeplast. Waar Uritrottoirs niet kunnen helpen, krijgen de muren een waterafstotende laag en gaat de stad vaker schoonmaken om geuroverlast te voorkomen.

Het toiletplan heeft ook meer aandacht voor vrouwen. Volgens de stad zelf is de openbare ruimte ongelijk verdeeld. Daarom wil Brussel meer inzetten op toegankelijke, aangename en veilig toiletten, zodat vrouwen en personen met beperkte mobiliteit evenveel mogelijkheden hebben om hun behoefte te doen. 

Gastvrije Toiletten

Om zichtbaarheid van die openbare toiletten te vergroten, komen er ook nieuwe bordjes en kaarten. In samenwerking met plaatselijke horeca en andere handelaars werkt de stad ook aan een netwerk van 'Gastvrije Toiletten'.  Een zaak kan zijn toilet openstellen voor openbaar gebruik. In ruil krijgen ze een toelage en reinigt de stad het toilet zelf.

Meest gelezen