radio 2

Universiteiten van Maastricht en Hasselt onderzoeken of inbrengen van stamcellen herstel van spieren kan versnellen

Kan je door stamcellen in spieren in te brengen, verhinderen dat mensen spierkracht verliezen? Dat is de vraag in een nieuw onderzoek, waaraan de Universiteit Hasselt deelneemt, samen met de universiteiten van Maastricht en Luik en het ziekenhuis van Aken. 

Kan stamceltherapie het verlies aan spierkracht tegengaan? Daar gaat het in dit onderzoek om. En minder spierkracht dat krijg je als je een  tijdlang niet actief bent geweest. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je hebt moeten rusten na een sportblessure of operatie. Maar het geldt ook voor mensen met kanker of een chronische ziekte. 

Minder spierkracht kan al leiden tot bijvoorbeeld de trap nog nauwelijks kunnen doen.  En als dat verlies aan spierkracht verminderd kan worden, kunnen mensen die ziek zijn, sneller herstellen.  Ook als mensen ouder worden of versneld ouder worden, neemt de spierkracht af. Ook voor hen zou dit onderzoek dus nuttig kunnen zijn. 

Stamcellen moeten in beschadigde spieren terecht komen

De technologie van de stamcellen zit bij de Universiteit Maastricht, die het onderzoek leidt. Aan de Uhasselt leidt Professor inspanningsfysiologie Bert Op 't Eijnde het onderzoek. "De technologie van de collega's in Maastricht bestaat er in dat van lichaamseigen cellen stamcellen worden gemaakt. En die worden dan via een infuus ingebracht in de bloedcirculatie. En die stamcellen reizen dan naar spieren die beschadigd zijn. "

Maar daarvoor zijn er dus beschadigde spieren nodig.  En dat is het werk van het team aan de UHasselt. Professer Op 't Eijnde: "Dat onderzoek gaan we doen bij proefdieren, maar ook bij jonge gezonde mensen.  We gaan die een aantal spierkrachtoefeningen opleggen die ervoor zorgen dat er kleine spierschade ontstaat. " Die stamcellen infiltreren dan in die beschadigde spieren en doen daar hun herstelwerk. 

Het hele project krijgt 3 miljoen euro Europees geld. De provincie Limburg trekt 80.000 euro uit voor dit onderzoek. 

Meest gelezen