Radio 2

Actie in AZ Delta: "Pensioenkwestie is vooral vrouwenkwestie"

Vrouwen werken meer deeltijds dan mannen, vaak om voor anderen te kunnen zorgen. Daardoor hebben vrouwen gemiddeld ook een lager pensioen: één op de drie vrouwen moet leven met een pensioen van minder dan 750 euro. De vakbonden van het AZ Delta in Roeselare en het feministische Collecti.e.f voerden daarom actie tijdens de Internationale Vrouwendag. Ook in het AZ Delta blijken de  pensioenen de grootste bekommernis van het personeel. 

Acht op de tien van de zorghelden is vrouw. Vrouwen doen de slechtst betaalde jobs en ook al zijn ze hoog opgeleid, ze blijven ondervertegenwoordigd in management- en directiefuncties. “België kent nog steeds een loonkloof van 24%, een gevolg van het feit dat vooral vrouwen deeltijds werken met alle gevolgen voor hun sociale zekerheidsrechten. De coronacrisis heeft die situatie niet verbeterd, integendeel. Bovendien stijgt ook het geweld op vrouwen, zelfs met heel wat dodelijke slachtoffers”, aldus Natalie Eggermont van Collecti.e.f.

Personeel AZ Delta is vrouwelijk

Vijfhonderd van de vierduizend personeelsleden van AZ Delta deden mee aan een bevraging. Meer handen aan het bed, pensioen op 60 jaar, minimumloon van 14 euro per uur en de invoering van de 30-uren week kwamen als belangrijkste strijdpunten uit de bus. Vanmorgen werd iedereen opgewacht door de vakbonden en Collecti.e.f. Ze konden een selfie nemen met hun eis op het fotokader.

Meest gelezen