Joris Everaert

Terug van lang weggeweest: boommarter vestigt zich in Berlare

Voor het eerst in 20 jaar is er in Berlare een boommarter gespot. Dat is een klein zoogdier dat nauw verwant is aan de steenmarter. Die steenmarter wordt de laatste jaren overal in Vlaanderen waargenomen, maar de boommarter is veel zeldzamer.

In de meest recente Vlaamse Rode Lijst van zoogdieren wordt de boommarter zelfs als ernstig bedreigd beschouwd. In Berlare is hij nu gefilmd met een cameraval in de bossen rond het Donkmeer. Ook eind vorig jaar werd hij daar al eens gefilmd, wat erop wijst dat het dier zich daar nu echt gevestigd heeft.

Door de vele bossen in de buurt is het gebied geschikt voor de boommarter, ook om zich voort te planten, zegt Joris Everaert van vzw Durme. "Ze maken hun nest in boomholtes. En we merken dat ze nestelen in zones waar het bijzonder rustig is en er normaal geen mensen komen."

Moeilijk waar te nemen

De kans om een boommarter te zien is bijzonder klein. Je moet al een specialist zijn om hem te onderscheiden van een steenmarter. Hij heeft een geelbruine keelvlek en iets grotere oren die meer rechtop staan en met minder tussenruimte op de kop. "Zelfs met een cameraval is hij moeilijk te herkennen", zegt Joris Everaert.

Een moeilijke eter is de boommarter alleszins niet. Hij eet knaagdieren, konijnen, vogels, kikkers en zelfs bessen en paddenstoelen.

kasto80

Meest gelezen