Waar komt homohaat bij jonge jongens vandaan?

Waar komt homohaat bij jonge jongens vandaan? Die vraag rijst na het overlijden van een 42-jarige man in Beveren. Vermoedelijk werd de man in de val gelokt via een dating-app voor homo’s. In de zaak zijn gisteren twee jongens van 17 en één van 16 opgepakt. Of de man vermoord werd met homohaat als motief wordt nog onderzocht.  Feit is wel dat homohaat opvallend vaak voorkomt bij jonge jongens, zegt professor Alexis Dewaele. Opgroeien in een achtergesteld milieu, groepsdynamiek en geloof kunnen daarbij een rol spelen.

Het overlijden van de 42-jarige man in Beveren blijft de gemoederen bezighouden. Vooral omdat er mogelijk homohaat in het spel is, al is dat nog niet zeker. 

Maar als het motief homofobie blijkt te zijn, is dit heel uitzonderlijk, zegt Alexis Dewaele, professor klinische psychologie aan de universiteit van Gent in "De ochtend" op Radio 1. Anderzijds weet de professor dat negativiteit jegens homo’s bij jonge jongens niet uitzonderlijk is, integendeel. 

Beluister hier het gesprek met professor Dewaele (lees verder onder de audio):

“In de literatuur én in ons eigen onderzoek stelden we vast dat 20 procent van de jonge jongens aangeeft tegen gelijke rechten voor holebi’s te zijn. Een even grote groep wil liever niet geassocieerd worden met een holebi in de publieke ruimte”,  in het openbaar dus. 

“Als we specifiek kijken naar geweld tegen homo’s, blijkt uit onderzoek dat jonge jongens de meest voorkomende daders zijn”, gaat Dewaele verder. Meisjes blijken doorgaans veel minder negatief te staan tegenover holebi’s.

Hoe komt dat nu? Professor Dewaele ziet dat homonegativiteit iets is wat gecultiveerd wordt onder jongens. Daarbij spelen verschillende factoren een rol, die op elkaar kunnen inspelen: het milieu waarin jongens opgroeien, groepsdynamiek en ook geloof kan hierbij meespelen. 

Homohaat ontstaat in de eerste plaats om de mannelijke identiteit te beschermen. “Dat gebeurt dan door zich - jammer genoeg - af te zetten tegen alles wat met homoseksualiteit te maken heeft.” 

We zien dat daders van misdaden tegen homo’s vaak uit gemarginaliseerde milieus komen.
Professor Alexis Dewaele

Maar er is meer. Daders van geweld tegen homo’s groeien vaak op in milieus waar homohaat en negativiteit tegenover homo’s als heel gewoon wordt beschouwd. Vaak zijn dat achtergestelde milieus.

“We zien dat daders van misdaden tegen homo’s vaak uit gemarginaliseerde milieus komen, al dan niet met een problematische opvoedingssituatie.” Onder gemarginaliseerde milieus verstaat Dewaele omgevingen waarin jongeren opgroeien met geweld en er zelf vaak ook het slachtoffer van zijn. Vaak is ook alcohol in het spel en zijn er financiële problemen thuis. 

Ons jongerenmagazine "Karrewiet" trok naar een school in Beveren om met de leerlingen te praten over homoseksualiteit (lees verder na de video):

Videospeler inladen...

Religie

Daarnaast kan homohaat vaak ook gelinkt worden aan een traditionele kijk op de rolpatronen van mannen en vrouwen. “Hoe traditioneler je denkt over deze rolpatronen, hoe meer homofoob je zal zijn”, aldus professor Dewaele.

Die conservatieve kijk kan vaak ook gelinkt worden aan religie en etniciteit. Dewaele heeft geen officiële data over de etnische en religieuze achtergrond van daders, maar hij heeft met zijn collega’s wel aan holebi’s gevraagd of ze ooit al geconfronteerd zijn met homofoob geweld en wie dan de daders waren.

We zien dat het merendeel van de daders autochtonen - zeg maar Belgen - zijn.
Professor Alexis Dewaele

“Dan zien we dat het merendeel van de daders autochtonen - zeg maar Belgen - zijn. Maar er zijn wel bepaalde etnische minderheidsgroepen die vaker voorkomen, zoals bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse mannen.”

Homogeweld blijkt ook vaker voor te komen in grootsteden, waar groepen van allochtonen vaker voorkomen. Daar speelt dan wel een paradox: omdat op het platteland vaker een traditionele mentaliteit leeft, komen homo’s vaker in steden samen in community’s, zoals in specifieke bars. Maar daardoor is de holebigemeenschap in steden ook meer zichtbaar. En die zichtbaarheid geeft dan weer meer aanleiding tot geweldsincidenten. 

Bekijk hier het gesprek met professor Alexis Dewaele (UGent) in "De afspraak":

Videospeler inladen...

Meest gelezen