hdw

Leerlingen van tweede graad secundair week voor paasvakantie voltijds naar school

De leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs die geen examens hebben, mogen vanaf maandag 29 maart opnieuw voltijds naar school, als de epidemiologische situatie gunstig blijft. Dat is dinsdag beslist op het onderwijsoverleg, waar ook virologen bij aanwezig zijn. "We willen stap voor stap meer contactonderwijs mogelijk maken, maar we blijven voorzichtig", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Op het Overlegcomité werd vorige week al beslist dat na de paasvakantie alle leerlingen weer voltijds naar school mogen. Tijdens het overleg tussen de Vlaamse onderwijspartners is dat dinsdag bevestigd. De vakbonden waren niet enthousiast over de afschaffing van afstandsonderwijs. De socialistische vakbond ACOD riep op om eerst het effect van de versoepelingen af te wachten.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts had altijd de ambitie om zo snel als mogelijk weer alle leerlingen voltijds op de schoolbanken te krijgen. Vanaf 29 maart, de week voor de paasvakantie, kan dat dus al voor de leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs. Zij kregen tot nu toe halftijds afstandsonderwijs. Het geldt dan voor leerlingen die op dat moment geen examens hebben.

Het is geen terugkeer naar de normaliteit: de strenge veiligheidsmaatregelen moeten nog altijd nageleefd worden binnen én buiten de schoolmuren

Bedoeling is "om stap voor stap meer mogelijkheden te krijgen om contactonderwijs aan te bieden", aldus Weyts. Dat zal enkel kunnen als de coronacijfers niet opeens de slechte kant uitgaan, benadrukt de minister. "Het is ook geen terugkeer naar de normaliteit: de strenge veiligheidsmaatregelen moeten nog altijd nageleefd worden binnen én buiten de schoolmuren."

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wijst er ook op dat scholen alle veiligheidsmaatregelen "grondig" moeten opvolgen. "We hopen dat ook in de bredere samenleving het perspectief op betere tijden mensen motiveert om nog even te blijven volhouden", stelt gedelegeerd bestuurder Raymonda Verdyck. Ze is tevreden dat alle leerlingen perspectief hebben op voltijds contactonderwijs. "Dat is zo ontzettend belangrijk voor het welbevinden en de leermotivatie van onze leerlingen."

Weyts roept opnieuw op om het onderwijspersoneel voorrang te geven bij vaccinatie. "Het onderwijs is een essentiële sector en het onderwijspersoneel vervult een cruciale taak", beargumenteert hij.

Wat zeggen de vakbonden?

De vakbonden zijn dus niet opgetogen met de beslissing van minister Weyts. "Volgens de experten is de epidemiologische situatie op dit ogenblik niet van die aard om nu al zulke beslissingen te nemen. De geplande versoepelingen, inclusief de versoepelingen in het onderwijs op 15 maart, kunnen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bovendien nog in negatieve zin beïnvloeden", is te lezen in een mededeling.

"Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn versoepelingen in onderwijs pas mogelijk wanneer de epidemiologische toestand dat toelaat. De vakorganisaties doen daarom een nieuwe oproep om de bestaande maatregelen in de brede maatschappij, zoals thuiswerk, nauwgezet te blijven opvolgen en vol te houden zodat op termijn die versoepelingen in onderwijs misschien mogelijk zijn."

Meest gelezen