Overschakelen van energieleverancier loont niet als je sociaal tarief hebt

Het loont om elk jaar van energieleverancier te veranderen. Volgens de VREG kan je tot wel 300 euro besparen. Maar "De inspecteur" waarschuwt: als je een sociaal tarief hebt voor gas en elektriciteit is omschakelen niet nodig. Je krijgt dan automatisch een voordelig tarief bij je energieleverancier.

Overschakelen van energieleverancier levert geen enkel voordeel op als je een sociaal tarief hebt, merkt de Ombudsman voor energie Eric Houtman op. “Het heeft dus geen zin om de V-test te doen of in te tekenen op een groepsaankoop. Let op als je toch verandert want dan krijg je heel wat administratieve rompslomp met hogere voorschotfacturen omdat je nog niet meteen geregistreerd staat als klant die recht heeft op sociaal tarief en dan moet je beginnen telefoneren om dat weer recht te zetten.”  

Wie heeft recht op sociaal tarief?  

Stefan Goemaere van vzw Samenlevingsopbouw legt uit: “Het is een misvatting dat het sociaal tarief zich richt op mensen met energieschulden of mensen in energiearmoede.” En hij zet de rechthebbenden op een rijtje: “Tot voor kort waren er 4 categorieën van mensen die recht hebben op het sociaal tarief in Vlaanderen: 

  • mensen die het leefloon krijgen via het OCMW of mensen die een opleg tot leefloon krijgen,  
  • mensen met een inkomensgarantie voor ouderen vanuit de federale pensioendienst, 
  • mensen die een invaliditeitsuitkering krijgen via de FOD Sociale Zekerheid.  In Vlaanderen worden daar twee groepen aan toegevoegd: de rechthebbenden op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de rechthebbenden op verhoogde kinderbijslag,  
  • de sociale huurders van een gebouw waar de verwarming op aardgas via een collectieve installatie gebeurt. Dat sociaal tarief geldt enkel voor aardgas.” 

Corona doet groep groeien

Sinds 1 februari 2021 is er nog een grote groep bijgekomen, vertelt Stefan Goemaere:  “Via een tijdelijke maatregel die loopt tot het einde van dit jaar is er ook sociaal tarief voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit. Dat zijn mensen bij wie de mutualiteitsklever eindigt op 1. “    

Cindy Van Geldorp, ervaringsdeskundige van het Netwerk tegen Armoede reageert: "De uitbreiding van het sociaal tarief komt tegemoet aan een al langer bestaande vraag naar uitbreiding van het sociaal tarief naar alle mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Het kan ademruimte geven voor heel wat mensen en gezinnen waar het water momenteel aan de lippen staat.” 

Alle officiële informatie over rechthebbenden vind je hier.

Sociaal tarief wordt automatisch toegekend  

Wie recht heeft op sociaal tarief moet niks ondernemen. "Normaal gezien verloopt het recht automatisch en moeten de mensen zelf niks doen", legt Stefan Goemaere uit. “De federale overheid bezorgt lijsten met alle rechthebbenden aan de leveranciers en deze moeten nakijken of hun klanten op de lijst staan. De leveranciers krijgen deze lijst 4 keer per jaar. Sta je op de lijst dan krijg je het sociaal tarief vanaf het moment dat je rechthebbende bent. Dus met terugwerkende kracht. Je krijgt het sociaal tarief ook telkens tot het eind van het jaar. Sta je nog steeds op de lijst, dan loopt het gewoon door. Het verloopt dus automatisch maar zeker bij een eerste toekenning vaak met vertraging. Voor de groep sociale huurders is het de eigenaar, dus de sociale huisvestingsmaatschappij of  gemeente, die de aanvraag moet doen. Maar dan loopt het voor de consument zelf dus ook automatisch.” 

“Het is positief dat de toekenning van het sociaal tarief automatisch gebeurt, zodat mensen zich daar geen zorgen over hoeven te maken”, zegt Cindy Van Geldorp van het Netwerk tegen Armoede. 

De Ombudsman voor energie Eric Houtman maakt wel een uitzondering voor de grote groep mensen met verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit die sinds 1 februari 2021 tijdelijk recht heeft op sociaal tarief: “ Maar de leveranciers zullen pas in mei 2021 op geautomatiseerde wijze weten welke klanten recht hebben op het sociaal tarief via de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Er is geen beletsel om nu al een aanpassing van de voorschotfactuur bij de leverancier te vragen. Een papieren attest van de ziekenkas met het recht op die verhoogde tegemoetkoming moet daarbij volstaan. Stel dat de leverancier toch dat attest zou weigeren, dan mag je contact opnemen met de Ombudsman voor energie.”

De website van de Ombudsman voor energie vind je hier.   

Sociaal tarief is heel voordelig 

Het sociaal tarief is het goedkoopste tarief op de markt, zegt Stefan Goemaere: “Het is in ons land voor iedereen hetzelfde ongeacht de regio waar je woont. Een gemiddeld elektriciteitsverbruik van een huishouden in Vlaanderen is 3500 kWh. Je betaalt gelijk waar je woont ongeveer 640€ voor dit verbruik als je recht hebt op sociaal tarief."

Voor aardgas kost het sociaal tarief voor een gemiddeld verbruik (23260 kWh) op jaarbasis 490€. Een normaal tarief is ongeveer dubbel zo duur.

Het sociaal tarief scheelt dus heel veel, qua maandelijkse betalingen, zegt Stefan Goemaere: “Zeker als je weet dat wie recht heeft op het sociaal tarief door de band ook lage uitkeringen of inkomen heeft. Het sociaal tarief is voor hen een middel om niet in energiearmoede te raken en om er weer bovenop te geraken.“ 
 

 

 

Meest gelezen