Google Street View

Uitzonderlijk veel boetes uitgeschreven aan station Hasselt: "Jaarlijks 800 boetes door onduidelijke verkeerssituatie"  

In de buurt van het station van Hasselt worden er uitzonderlijk veel boetes uitgedeeld. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de Vlaamse ombudsman. De onduidelijke verkeerssituatie is de boosdoener.

Jaarlijks schrijven inspecteurs van De Lijn aan het station van Hasselt  maar liefst 800 processen-verbaal uit voor één specifieke overtreding.  Heel wat automobilisten rijden op het stationsplein over zones die uitsluitend voor bussen van De Lijn voorbehouden zijn. Dat wordt beboet met 108 euro. Normaal gezien komt een ombudsman niet tussen in boetes, maar dat zoveel automobilisten daar in de fout gaan, wijst volgens Vlaams ombudsman Bart Weekers op een onduidelijke verkeerssituatie.

"Mensen rijden het Stationsplein op, zoeken een plek om hun geliefde af te zetten aan de trein, en raken in de war door de signalisatie en door bussen die plots komen aanrijden van de andere kant. Ze proberen dicht bij het stationsgebouw te geraken met alle gevolgen vandien" zegt Weekers. "De onduidelijke verkeerssituatie aan het station is de echte  reden. Minder dan de onwil om daar verkeerd te rijden." 

De Vlaamse ombudsman roept de stad Hasselt en De Lijn op om de verkeerssituatie aan het station duidelijker te maken.

Stad Hasselt gaat op korte termijn voor meer duidelijkheid zorgen

De stad Hasselt zoekt naar een oplossing om de verkeerssituatie aan het station duidelijker te maken. Schepen van mobiliteit Marc Schepers: "Ik heb gevraagd om na te kijken of we niet met een ander soort communicatie of signalisatie kunnen voorkomen dat mensen verkeerd rijden en een pv aan hun been krijgen. Het kan zijn dat we dat niet met wettelijke verkeersborden doen, maar met communicatieborden met een boodschap op, om zo mensen op het plein richting te geven. " 

De stad werkt daarnaast ook aan een volledige herinrichting van het stationsplein. Maar daarvoor is nog overleg nodig met De Lijn, de NMBS en verschillende taxibedrijven.  

 

Meest gelezen