Nicolas Maeterlinck

Milieukoepel waarschuwt: "Grondwaterpeil blijft te laag als gemeenten zo gemakkelijk vergunningen voor waterputten afleveren"

Vorig jaar werden er door boeren 3 keer zoveel vergunningen aangevraagd voor grondwaterputten in Limburg dan in 2019. Volgens de Limburgse Milieukoepel zou dat dit jaar zelfs kunnen oplopen tot 5 keer meer putten dan in 2019. "Gemeenten houden daarbij geen rekening met het aantal bestaande putten en aanvragen, daardoor raakt het grondwater niet aangevuld", zegt Jan Vandegoor. 

Door een opeenvolging van droge en hete zomers boren boeren massaal grondwaterputten, zodat ze water hebben voor hun dieren en om hun gewassen te beregenen. "Dat begrijp ik, maar het is een oplossing op heel korte termijn", zegt Jan Vandegoor van de Limburgse Milieukoepel. "Het grondwaterpeil is zoals een badkuip waar je stop van uittrekt. Door de afvoer die blijft lopen, krijgt het water de kans niet om zich aan te vullen."

Zo'n grondwaterput is een oplossing op korte termijn

Jan Vandegoor, Limburgse Milieukoepel

Uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Mileumaatschappij (VMM) bleek gisteren nog dat het grondwater in Limburg nog altijd erg laag staat voor de tijd van het jaar. "Vanaf half april kan het grondwater zich ook niet meer aanvullen", vult Vandegoor aan. "Vanaf dan verdampt het regenwater al, wordt het opgenomen door de planten of wordt het meteen afgevoerd via grachten, beken en rivieren."

De Milieukoepel pleit nu voor een betere aanpak. "Bij de vergunning voor een grondwaterput zouden gemeenten rekening moeten houden met het cumulatief effect. We zien nu dossiers waar een boer meerdere waterputten aanvraagt, vaak ook in verschillende gemeenten. En die vergunningen zijn ook nog eens onbeperkt in de tijd."

"Boeren moeten ook naar andere oplossingen zoeken", vindt Vandegoor. "Bijvoorbeeld veel preciezer en zuiniger gaan beregenen en andere gewassen telen, die beter bestand zijn tegen de droogte. Misschien moeten ze de bodem bedekken met een mulchlaag, zodat die minder kan uitdrogen." Ook de afvoer van regenwater kan beperkt worden, vindt de Limburgse Milieukoepel. "Dat kan door grachten niet meer zo vaak te ruimen of te dempen en door zones te voorzien waar regenwater langzaam kan insijpelen. Daarvoor wordt nu altijd naar natuurgebieden gekeken, maar dat moet op meer plaatsen gebeuren", besluit Vandegoor. 

Het wordt erger en erger, intussen zitten er scheuren in de helft van de huizen in het dorp

Erika Princen, bewoner Rukkelingen-Loon

Door de daling van het grondwaterpeil zijn ook heel wat huizen aan het barsten, zoals bij Erika Princen uit Rukkelingen-Loon (Heers). De barsten zijn een gevolg van het massaal oppompen van drinkwater door De Watergroep, zegt Erika. "Bij mij begon het in 2018, maar intussen zitten er scheuren in de helft van de huizen in het dorp. Elke dag komen er bij. Je kan het goed zien aan mijn huis. In de voor- en achtergevel is dat een scheur van enkele centimeters, en ook de klinkers op de oprit scheuren. De experts schatten de schade aan mijn huis alleen al op 150.000 euro. Maar zolang de oorzaak niet aangepakt wordt, komen de scheuren gewoon terug."

Meest gelezen