School in Bree schaft paasexamens af om de stress bij leerlingen te verminderen

De scholieren van de Middenschool Heilig Hart in Bree moeten geen paasexamens afleggen. De directie heeft die examenperiode geschrapt om de stress bij de jongeren te verminderen. Want uit gesprekken met leerlingen en de leerlingenraad blijkt dat veel jongeren zich minder goed voelen door alle coronamaatregelen. 

De Middenschool Heilig Hart in Bree telt een 500-tal scholieren tussen 12 en 14 jaar. "We hebben beslist om de paasexamens te schrappen uit bekommernis om de jongeren", vertelt directeur Bart Schepens. "Er is momenteel veel stress bij hen en als de examens wegvallen, geeft hen dat  wat meer ademruimte. En er zijn trouwens ook andere manieren om onze scholieren op te volgen. In een charter beloven ze trouwens dat ze zich blijven inzetten, ook zonder examens." 

Metingen en acties

De Middenschool Heilig Hart volgt het welbevinden van de leerlingen op verschillende manieren op. Er wordt gebruik gemaakt van een meting met een app, er zijn individuele gesprekken met een leerkracht en er vinden overlegmomenten plaats met de leerlingenraad. Samen met de leerlingenraad had de school al verschillende acties rond welbevinden opgezet dit schooljaar: klassenwedstrijden, een online verkleedopdracht, praatbuddy's, ludieke acties als ‘The Masked Teacher’, ...

Dagelijks werk telt voor 100 %

“Toch bleek uit de metingen en gesprekken dat op dit moment het stressgevoel erg hoog ligt bij een flink deel van de jongeren,” stelt Schepens vast. “Ook het feit dat activiteiten buiten de school tot een minimum herleid zijn, speelt daarin uiteraard een belangrijke rol.  Veel leerlingen hebben daardoor alleen maar de school en nadien thuis nog eens het werk voor school.” 

"Normaal zou het dagelijks werk voor het paasrapport meetellen voor 75 %", gaat Schepens verder. "Maar dat wordt nu naar 100 % opgetrokken. De jongeren krijgen de examens, die klaar waren, als pakketjes aangeboden om daarmee de leerstof te verwerken en te verdiepen.  En ook zal de school, samen met de leerlingenraad, nog meer acties uitwerken om het welzijn van onze jongeren te verbeteren.

Meest gelezen