Zes Kempense gemeenten gaan vertaalcomputers inzetten om taaldrempels weg te werken

Geel, Laakdal, Meerhout, Herselt, Hulshout en Westerlo hebben beslist om vertaalcomputers in te zetten om anderstalige nieuwkomers met kinderen beter te helpen. Ze zullen ingezet worden in onder andere scholen en de buitenschoolse kinderopvang. "Nederlands leren zal nog altijd gestimuleerd worden, maar dit moet een hulpmiddel zijn om de eerste contacten te vergemakkelijken."

"Hoe goed we ons best ook doen om problemen op te lossen, toch moeten we achteraf soms vaststellen dat het niet het gewenste resultaat opleverde door communicatieproblemen", zegt Raf Moons (CD&V), schepen voor Welzijn in Laakdal. Daarom besloot de gemeente, samen met de 5 andere in het Geïntegreerd Breed Onthaal, om vertaalcomputers aan te kopen. 

Een vertaalcomputer is een klein mobiel toestel dat tekst en gesproken taal vertaalt van een taal in een andere. Er worden toestellen voorzien voor scholen, de buitenschoolse kinderopvang, de gemeentehuizen, de sociale dienst en de diensten huiswerkbegeleiding. 

"Een nieuwe taal leren kost veel tijd en is niet voor iedereen even eenvoudig. Vooral in de beginperiode kan dit tot moeilijkheden leiden. Door de inzet van vertaalcomputers, kunnen we mogelijke taaldrempels tussen leerkrachten en leerlingen, medewerkers en cliënten van begin af aan verminderen."

Meest gelezen