All rights reserved

Expo ‘Blue Skies’ van Anton Kusters richt blik op blauwe hemel boven 1078 voormalige concentratiekampen

Anton Kusters zocht en vond de exacte locatie van 1078 voormalige concentratiekampen. Op elke plek richtte hij zijn camera richting het zenit en wachtte op blauwe lucht. Dat leverde evenveel foto’s op: 1078 stuks. De volledige installatie is te zien in C-mine in Genk.

Het verhaal begint bij de grootvader van Anton Kusters, die ontsnapte op het nippertje aan deportatie. Wanneer Anton Kusters een bezoek brengt aan het vernietigingskamp van Auschwitz is hij overmand door emoties, vertelt hij in de middaguitzending van Radio 2 Limburg: “Hoe kan je die gruwel vatten en wat kan je doen om het trauma te verwerken? Ik heb toen mijn camera naar boven gericht en een foto gemaakt van de blauwe hemel. Toen nog niet echt met een concreet plan.”

Perfecte blauwe lucht

De blauwe lucht komt ook terug in een boek van Otto Dov Kulka, een historicus die het concentratiekamp overleefde en ook een belangrijke inspiratiebron was voor het project van Anton Kusters: “Hij heeft in het kamp als klein jongetje een mooie herinnering van een bijna perfecte blauwe hemel. Maar met die herinnering is hij nooit meer in het reine gekomen. De mooie blauwe lucht die voor iedereen gelijk is, staat in schril contrast met de realiteit in het kamp.”

(lees verder onder het klankfragment)

All rights reserved

6 jaar werk

De schaal van de concentratiekampen is iets dat je bijna niet kan uitdrukken, hoe hard je ook probeert, zegt Anton Kusters: “Als master in de politieke wetenschappen wist ik natuurlijk wel veel over de holocaust. Je leert erover op school, maar het blijft niet te vatten. Dat merkte ik ook toen ik de locaties moest opzoeken, vaak op basis van coördinaten want niet elk kamp is bewaard gebleven zoals Auschwitz.” Het kostte Anton Kusters uiteindelijk bijna 6 jaar en 180.000 reiskilometers om alle plaatsen te bezoeken en daar de blauwe lucht te fotograferen. “En dan tel je alleen nog maar de concentratiekampen. Er waren ook werkkampen, transitkampen en nog zo veel meer gruwelplekken.”

In de expo hoor je ook een werk van geluidskunstenaar Ruben Samana. Die heeft een  geluidscompositie gemaakt van 4432 dagen lang, opgebouwd uit één geluid per slachtoffer van de holocaust.

Expo “1078 Blue Skies, 4432 days” nog tot eind mei te zien in C-mine, Genk.

Meest gelezen