Grootouders voor het Klimaat vragen 55-plussers, banken en overheden om duurzamer te investeren

Burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat vraagt 55-plussers om hun spaargeld duurzamer te investeren dan nu het geval is. De groep kijkt ook richting financiële instellingen en overheden, om hun steentje bij te dragen.

Ethisch en duurzaam investeren, het zijn termen die niet langer onbekend zijn en die niet langer dode letter blijven. Maar het mag altijd meer en beter, en daarvoor strijdt burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat vzw. Ze kijkt naar daar waar het geld zit. En de groep vraagt om meer dan ooit duurzaam met spaargeld om te gaan. 

"We moeten diep in de ogen kunnen kijken van onze kleinkinderen. De 55-plussers vormen 1/3e van de bevolking bij ons, maar zowat 2/3e van alle kapitaal zit bij die groep. Een minderheid daarvan wordt duurzaam belegd, en dat moet beter. We vragen de 55-plussers dan ook om na te gaan of hun geld dat bij banken en verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen zit wel goed besteed wordt", zegt Frans Declerck, één van de motoren achter Grootouders voor het Klimaat en gewezen topman van  Triodos Bank.  "We moeten denken aan de toekomst van onze kleinkinderen. En later."

"We moeten investeringen en beleggingen sturen naar projecten die consumptie in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Ook de financiële instellingen passen dat best toe. Zij moeten hun klanten  naar hun voorkeursbelegging vragen en ze leiden hun medewerkers best op over duurzame financiering."  

De beweging kijkt ook richting alle overheden: "We vragen de overheden om ook duurzaam te denken, om financiële instellingen te verplichten bij te sturen én om een stimulans te bieden aan particulieren die duurzaam beleggen." 

Er is een hele internetcampagne opgezet, te vinden op onzecenten. be .

Meest gelezen