Videospeler inladen...

Minister Van Quickenborne wil vervolging bij hate speech gemakkelijker maken

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil de vervolging van hate speech gemakkelijker maken door artikel 150 van de Grondwet aan te passen. Daardoor zou hate speech door een correctionele rechtbank kunnen worden behandeld. Nu moeten dergelijke zaken door assisen worden behandeld, waardoor ze in de praktijk zo goed als niet worden vervolgd. Van Quickenborne reageert na de moord in Beveren, waarbij een man is vermoord, mogelijk uit homohaat. Intussen heeft ook Vlaams minister van Samenleven met vertegenwoordigers van de holebigemeenschap afgesproken dat klachten over homohaat voortaan makkelijker en vertrouwelijker gemeld kunnen worden. 

"We zien dat er veel hate speech is ten aanzien van homo's en lesbiennes", zegt Van Quickenborne in "Villa Politica". "Als je hand in hand op straat loopt, worden mensen nog vaak geïntimideerd daarvoor." Hij vindt dat onaanvaardbaar. "We moeten artikel 150 van de Grondwet aanpassen. Dat betekent heel concreet dat hate speech - wat vandaag al strafbaar is, maar bijna niet wordt vervolgd - voor de correctionele rechtbank zal komen. Dan kan er effectief worden vervolgd en gestraft."

Binnenkort komen wij met de regering met een initiatief om dat artikel aan te passen, om hate speech effectief te kunnen vervolgen

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD)

"Binnenkort komen wij met de regering met een initiatief om dat artikel aan te passen, om hate speech effectief te kunnen vervolgen", aldus Van Quickenborne. "Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat daarvoor ook de middelen en de mensen zijn."

Hoe dan ook is zo'n wijziging niet voor morgen, want het gaat over een aanpassing van de grondwet. Artikel 150 is vatbaar voor herziening, maar de regering moet wel een tweederdemeerderheid zien te vinden in het parlement.

We moeten hier allemaal samen aan werken zodat iedereen in ons land vrij is om zonder angst te gaan en te staan waar hij of zij wil

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD)

In dat parlement bevestigde Van Quickenborne dat hij het strafwetboek wil hervormen om discriminatie harder aan te pakken. "Ik zal aan de regering voorstellen om haatmisdrijven zwaarder te bestraffen", aldus een felle minister van Justitie, die erop wijst dat dit een werk van de hele samenleving moet zijn. "We moeten hier allemaal samen aan werken zodat iedereen in ons land vrij is om zonder angst te gaan en te staan waar hij of zij wil. Zodat mensen hand in hand kunnen gaan met degenen die ze graag zien."

Bekijk hieronder de tussenkomst van minister Van Quickenborne in de Kamer en lees voort onder het videofragment:

Videospeler inladen...

Toegankelijker meldpunten

Er bestaat ook nog altijd een hoge drempel om aangifte te doen van homohaat. Daarom heeft Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) met vertegenwoordigers van de LGBTQ+-gemeenschap (lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en andere identiteiten) afgesproken dat er toegankelijker en vertrouwelijker meldpunten komen. "Nu is het soms een chaos, worden slachtoffers nauwelijks begeleid en denken ze hun verhaal ook meteen bij de politie te moeten doen", zegt Yves Aerts van Cavaria. "Wij willen als organisaties hen daarbij kunnen ondersteunen."

Slachtoffers hebben het idee dat ze zich opnieuw moeten blootgeven, figuurlijk dan, en hun pijnlijk verhaal opnieuw moeten doen.

Yves Aerts, Cavaria

Om die veiligheid te verzekeren, zullen er ook 'safe spaces' ingericht worden, waar slachtoffers hun verhaal kunnen doen. "Slachtoffers hebben het idee dat ze zich opnieuw moeten blootgeven, figuurlijk dan, en hun pijnlijk verhaal opnieuw moeten doen, als ze een klacht willen indienen via de officiële instanties", verduidelijkt Yves Aerts. 

Belangrijk vindt hij ook dat er een klankbordgroep komt met de LGBTQ+-organisaties om per beleidsdomein te bekijken waar er nog verbeteringen en acties mogelijk zijn. Het aanpakken van homohaat zal dan ook een onderdeel worden van het Vlaams actieplan tegen extremisme.

Meest gelezen