DLE

Minister van Werk Dermagne (PS) wil praktijktests tegen discriminatie op arbeidsmarkt doeltreffender aanpakken

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft een wetsontwerp klaar om de discriminatietoetsen op de arbeidsmarkt effectiever en doeltreffender te maken. De huidige controles op de sociale wetgeving zijn volgens hem een mislukking gebleken. Volgens minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (SP.A), die het dossier jarenlang als Kamerlid heeft opgevolgd, worden de obstakels weggewerkt die de zogenoemde mystery calls in de praktijk zo goed als onmogelijk maakten.

Na de Vlaamse regering maakt nu ook de federale regering werk van doorgedreven praktijktests en zogenoemde mystery calls om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Eigenlijk bestond er al sinds 2018 een federale regeling. "Maar onomwonden: het is een mislukking", zegt Pierre-Yves Dermagne. "Er zijn minder dan 10 testen uitgevoerd sindsdien." 

Nu kunnen we zeggen dat we een échte discriminatietest hebben

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (SP.A)

"Als we alle talenten kansen willen geven op onze arbeidsmarkt moeten we die tool werkbaar maken", zegt Meryame Kitir in "De wereld vandaag", op Radio 1. "We hebben ervoor gezorgd dat de obstakels die ervoor zorgden dat de tool niet werkbaar was af te schaffen."

In de oude regeling moest er én een klacht zijn, én een bewijs van discriminatie in een bedrijf, én er moest worden aangetoond dat er discriminatie in de sector bestond. "Wij zeggen nu dat het niet én moet zijn, maar of", zegt Kitir.

"Nu kunnen we zeggen dat we een échte discriminatietest hebben", aldus Kitir. "Wat ook zeer belangrijk is, is dat het niet alleen gefocust is op ras of geslacht. Mensen kunnen voortaan ook een klacht indienen bij discriminatie op basis van leeftijd, op basis van geaardheid, op basis van handicap. Vroeger konden die mensen nergens terecht."

Het is niet zo dat we zomaar op heksenjacht gaan

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (SP.A)

De sociale inspecteurs krijgen ook meer middelen in handen. Ze zullen een beroep op derden kunnen doen om bijvoorbeeld na te gaan of iemand op basis van leeftijd wordt gediscrimineerd.

Aan een discriminatietoets blijven wel voorwaarden gekoppeld. "Dat moet proportioneel zijn en er moet een akkoord van de procureur zijn", legt Kitir uit. "Het is niet zo dat we zomaar op heksenjacht gaan."

Luister hieronder naar het gesprek met Meryame Kitir in "De wereld vandaag": 

Meest gelezen