Vlaanderen wordt opgedeeld in 17 regio's: "Meer transparantie en efficiëntie" 

De regering is het eens geraakt over een opdeling van Vlaanderen in 17 regio's. Zo wil men komaf maken met de bestuurlijke versnippering. Vlaanderen telt vandaag namelijk zo'n 2.200 lokale samenwerkingsverbanden. "Een lappendeken waar burgers, bedrijven, verenigingen en bestuurders hun weg niet meer in terug vinden", klinkt het in een persbericht. 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wilde Vlaanderen oorspronkelijk onderverdelen in een 13-tal referentieregio's. Bedoeling van die regiovorming is om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort.

Deze vereenvoudiging vroeg moed, maar het zal leiden tot beter beleid voor onze burgers en ondernemers

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD)

Elk van die samenwerkingsverbanden is ontstaan vanuit een bepaalde logica, maar de optelsom is een bestuurlijke chaos en een inefficiënte overheid", zegt Bart Somers. "Elk van die structuren heeft een eigen secretariaat, een eigen communicatiekanaal, en een eigen werking betaalde en niet-betaalde mandaten."

De voorbije weken borrelde kritiek op, onder meer bij een aantal provinciegouverneurs en burgemeesters. Ook binnen de Vlaamse regering waren er meningsverschillen over het politiek gevoelige dossier. Zo verzette coalitiepartner CD&V zich tegen de opdeling van West-Vlaanderen in drie regio's. Ook de opdeling van Limburg lag erg moeilijk en botste deze week nog op een njet van de sociale partners.

Vandaag is beslist om West-Vlaanderen op te delen in 5 regio's en Limburg in 3. Het totale aantal regio's in Vlaanderen komt zo op 17. Het is de bedoeling dat gemeenten niet langer zelf samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio's heen, maar de regio's zelf kunnen wel partnerschappen met elkaar aangaan. "Deze vereenvoudiging vroeg moed, maar het zal leiden tot beter beleid voor onze burgers en ondernemers", denkt Somers.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Opsplitsing Limburg?

De gouverneur van Limburg zal de regiovorming bekijken met de Limburgse ministers. “Ik heb vandaag de opdracht gekregen van de Vlaamse regering om samen met de ministers Peeters, Beke en Demir te onderzoeken wat de grenzen van die regio’s zullen zijn”, aldus gouverneur Jos Lantmeeters. “Maar ik hou niet van de uitdrukking dat Limburg opgesplitst zal worden. Men zegt gewoon tegen gemeentebesturen dat ze mogen samenwerken, maar dan op een gestructureerde wijze en binnen een bepaalde regio.”

Het komt erop neer dat we de spaghetti aan bovengemeentelijke structuren drastisch vereenvoudigen

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA)

"Het komt erop neer dat we de spaghetti aan bovengemeentelijke structuren die de voorbije decennia is gegroeid drastisch vereenvoudigen", zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). 

De gemeenten krijgen nu 10 jaar de tijd om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen op de nieuwe realiteit.

Ontdek hieronder de 17 Vlaamse regio's. In Limburg moeten de drie regio's nog worden afgebakend.  

Meest gelezen