Oproep van de G7-landen aan China: "'Stop de onderdrukking in Hongkong"

In een verklaring roepen de G7 -de belangrijkste westerse industrielanden en Japan- China op om de afspraken inzake de vrijheden en de politieke instellingen in de autonome regio Hongkong te vrijwaren. Het communistische regime in China wil de politieke structuren in Hongkong muilkorven om "de stabiliteit te herstellen". 

In een verklaring hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan zich vanavond tot China gericht. Ze eisen dat China zich inzake Hongkong houdt aan de bepalingen die in 1997 waren afgesproken bij de overdracht van dat voormalige Britse gebiedsdeel aan de Volksrepubliek.

Wij roepen China op om het vertrouwen in de instellingen van Hongkong te herstellen en een einde te maken aan de onderdrukking

Oproep van de G7 aan China

Peking heeft de voorbije jaren de autonomie van Hongkong steeds verder uitgehold. Vorig jaar was er de beruchte "veiligheidswet" waarbij elke kritiek op het bewind uitgelegd werd als "separatisme" en "terrorisme" en dus strafbaar werd. Onlangs heeft het Volkscongres in Peking ook beslist dat de kieswet in Hongkong aangepast moet worden zodat "enkel patriotten nog verkiesbaar kunnen zijn" voor de helft van de lokale parlementszetels die rechtstreeks verkozen worden. 

Of China zich aan die oproep gaat houden, is twijfelachtig. Het regime in Peking lijkt vastbesloten om Hongkong verder in een wurggreep te houden. Het massale volksprotest van vorig jaar heeft het communistische regime in Peking voor schut gezet, maar tegelijkertijd vastberaden gemaakt om Hongkong in de pas te laten lopen. Zeker nu het Westen verzwakt lijkt door de corona-epidemie zullen de oproep van de G7 en eventuele symbolische sancties wellicht weinig indruk maken in China.

Sinds het aan de macht komen van president Xi Jinping in 2014 is de lijn van het regime verstrakt, vooral dan in nationalistische lijn. Dat geldt overigens niet enkel voor Hongkong, maar gaat ook gepaard met de onderdrukking van zowat alle religies in China, van de minderheden zoals de Tibetanen, de Oeigoeren in Xinjiang en de etnische Mongolen in Binnen-Mongolië en uiteindelijk van de etnische Chinezen zelf. 

Dat maakt wellicht allemaal weinig uit als het regime zich in het defensief laat dringen in Hongkong en blijkbaar moet daar dus paal en perk worden gesteld aan de bij de overdracht in 1997 afgesproken autonomie. 

Peking lijkt bereid om de prijs daarvoor te betalen: wellicht de aderlating waardoor veel getalenteerde Hongkongers, bedrijven en kapitaal zouden uitwijken naar veiligere oorden in het Verre Oosten waardoor de rol van Hongkong als economisch centrum van de regio uitgehold zou worden.

Meest gelezen