Plannen om natuurgebied Vinderhoutse bossen en Oude Kalevallei 200 hectare groter te maken

Op de grens tussen Gent en het Meetjesland komt er zo'n 200 hectare bos bij. Het betekent onder meer dat de natuurgebieden Vinderhoutse bossen en de Oude Kalevallei zullen uitbreiden. Vlaanderen heeft dat beslist. De Vlaamse Regering heeft de plannen nu principieel goedgekeurd. Het plan gaat weldra in openbaar onderzoek.

Met het ontwerpplan legt minister Demir (N-VA) de toekomst vast voor een gebied van ongeveer 1.000 hectare op grondgebied van de gemeenten Gent, Lievegem en Deinze. Het gebied is gelegen tussen het kanaal Gent-Brugge, de Ringvaart en de vallei van de Oude Kale. Om de uitbreiding van het gebied mogelijk te maken wordt er onder meer 15 hectare aan woonreservegebied geschrapt.

De plannen voorzien onder meer in de uitbreiding van de Vinderhoutse Bossen, één van de vier groenpolen of groene longen rond Gent. De bedoeling is om 200 hectare aan extra bos en natte natuur (bv. moeras of vochtige gras- en weilanden) te realiseren. Naast de grote uitbreiding van de Vinderhoutse bossen, is het ook de bedoeling de natuur- en valleigebieden beter te beschermen. Dat past in de uitvoering van de Blue Deal, het plan om Vlaanderen te wapenen tegen de droogte van morgen. Het gaat om enkele belangrijke valleigebieden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van natte natuur: de vallei van de Oude Kale, van de Kalebeek en van de Meirebeek.

Natuurpunt is tevreden, maar toch niet helemaal

De plannen voor meer bos lagen al lang op tafel, en een groot deel van die plannen zijn ook al vertaald in een inrichtingsplan dat eerder al werd goedgekeurd. Maar liefst 155 hectare van de 200 waren al als bosgbied bestemd. Daar komen nu nog eens 45 hectare bij. Bart Vangansbeke van Natuurpunt: "Dat is zeer goed nieuws, maar Natuurpunt Gent en de stad wilden daar eigenlijk 250 hectare extra bos creëren. Het is een goede zaak dat die bosuitbreding nu snel zal kunnen gebeuren en ook grondiger. Maar de ambitie had wat hoger mogen liggen".

De 200 hectare die erbij komen, zijn nu voornamelijk landbouwgebied en een klein stukje (15 hectare) is woonuitbreidingsgebied. Als die allemaal zullen bebost worden, zal de groenpool Vinderhoutse bossen veel robuuster zijn dan nu. "Hoe dan ook is het een zeer goede zaak dat dit gebeurt, laat dat duidelijk zijn". Het zal sowieso wel enige tijd vragen vooraleer die 200 hectare nieuw bos er zullen zijn. "Voor sommige deelgebieden is er een afspraak met de landbouwers dat ze daar tot hun pensioen aan landbouw kunnen blijven doen, maar door die herbestemming is het nu voor iedereen duidelijk dat die bossen er ooit komen".

kasto80

Meest gelezen