Regiovorming "werkt goed" in de praktijk, zegt burgemeester Kris Declercq van Roeselare

Volgens Burgemeester Kris Declercq (CD&V) van Roeselare liggen de plannen van de Vlaamse regering voor 17 Vlaamse regio's in de lijn van wat er nu al in het midden van West-Vlaanderen gebeurt. Vijf jaar geleden al vonden Roeselare en 15 andere gemeenten elkaar in het samenwerkingsverband "Midwest". Declercq is helemaal vóór en wijst op de mogelijke voordelen. 

"Dat werkt goed", zegt Kris Declercq in "De wereld vandaag", op Radio 1. "Wij werken over de partijgrenzen heen aan een sterke streeksamenwerking, samen met de provincie." Bij Midwest zijn ze van een kleine 200 naar 35 samenwerkingsverbanden gegaan.

In het kader van de coronacrisis waren we met de verschillende gemeenten koploper voor de contactopsporing

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) van Roeselare

"Er blijven nog losse eindjes", geeft Declercq toe. Hij verwijst naar de versnippering in de politiezones en de ziekenhuisnetwerken. "Die lasagne ligt nog niet helemaal op elkaar."

Gemeenten die samenwerken in een regioverband: Declercq ziet de voordelen. "Ik merk bijvoorbeeld in het kader van de coronacrisis dat we met de verschillende gemeenten de koploper konden zijn voor de contactopsporing." Ook samenwerking op het vlak van vervoer, klimaatbeheer, ruimtelijke ordening loont, vindt hij.

"De burgers zelf zijn misschien minder geïnteresseerd in de concrete contouren. Zij willen vooral dat voor hun belastinggeld efficiënt kan worden gewerkt en dat er ook resultaat wordt geboekt." En het antwoord op die verzuchtingen luidt positief, aldus Declercq. "Door meer naar een soort fusie van ambities te gaan - door zaken ambtelijk of technisch te fusioneren - is er voor de burger wel een meerwaarde."

Ik zie het vooral als een versterking van het intergemeentelijk samenwerken

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) van Roeselare

De regio's als opstapje naar een echte fusie van gemeenten, dus? "Ik zie het vooral als een versterking van het intergemeentelijk samenwerken", zegt Declercq. "Hier wordt niet de hele bestuurskracht overgeheveld." Maar zeg nooit nooit. "Een fusering in het kader van die regio kán, maar dat is natuurlijk koffiedik kijken."

Hoe dan ook zijn de regio's volgens Kris Declercq "een goed werkbaar model, mét de provincie".

Meest gelezen