Hoe overtuig je twijfelaars? En hoe lang beschermen vaccins? Van Damme en Beke beantwoorden kijkersvragen

Nu de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus stilaan begint te vorderen en steeds meer mensen perspectief krijgen op hun eerste prik, rijzen er ook steeds meer vragen. Tijd dus om vaccinoloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) en Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) een dosis pertinente kijkersvragen voor te schotelen. Bekijk hier de antwoorden die ze daarop gaven in het tv-programma “De zevende dag”.

Zullen mensen met essentiële beroepen nog voorrang krijgen?

Nadine Verhaegen werkt als kassierster in een supermarkt. Het afgelopen jaar was de voedingssector één van de essentiële sectoren en is het supermarktpersoneel altijd blijven doorwerken. Nadine vraagt zich af mensen die in essentiële sectoren werken nog voorrang krijgen bij de vaccinaties. 

Minister Beke erkent het harde werk van de mensen in de essentiële sectoren en toont begrip voor de vraag van Nadine. De politiek heeft tijdens het uittekenen van de vaccinatiestrategie afgewogen of essentiële beroepen voorrang moesten krijgen. Maar de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft geadviseerd om daar niet mee te beginnen, omdat het moeilijk is om een onderscheid te maken.

Bekijk hier het antwoord van minister Beke:

Videospeler inladen...

Hoe wordt bepaald of risicopatiënten voorrang krijgen?

Wie wel voorrang krijgen, zijn de risicopatiënten. Mensen met onderliggende aandoeningen die een groter risico lopen als ze besmet worden met het coronavirus. Sien Lagae, gemeenteraadslid voor Groen in Torhout, is 32 jaar en heeft heel wat onderliggende aandoeningen. Ze ging ervan uit dat ze tot de risicogroep zou behoren, maar nu twijfelt ze toch of ze in aanmerking zal komen.

Professor Van Damme legt uit dat er een lijst is opgemaakt van aandoeningen die als een risico worden beschouwd. Dat is eerst gebeurd voor de 65-plussers, maar intussen ook voor patiënten die jonger zijn. Zij zullen in de periode april-mei uitgenodigd worden om gevaccineerd te worden. De huisartsen zullen de komende tijd risicopatiënten op die lijst kunnen zetten. Ze zullen hier eerstdaags informatie over krijgen.

Bekijk hier de antwoorden van professor Van Damme en minister Beke:

Videospeler inladen...

Wat moet je doen als je verschillende allergieën hebt?

Ann-Valerie Versluys uit Zulte is ergotherapeute en animator in een woonzorgcentrum. Toch is ze nog niet gevaccineerd. Niet omdat ze antivaxer is, maar omdat ze verschillende allergieën heeft en vreest voor allergische reacties op het vaccin. 

Minister Beke zegt dat nét daarom de vaccinatie niet verplicht is. Professor Van Damme zegt dat mensen die in het verleden al een allergische reactie hebben gehad na een vaccinatie of allergisch zijn voor stoffen die in de coronavaccins zitten, vanaf eind maart contact zullen kunnen opnemen met gespecialiseerde centra.

Bekijk hier de antwoorden van professor Van Damme en minister Beke:

Videospeler inladen...

Hoe lang bieden de vaccins bescherming?

Ludo Gaethofs is elektricien bij Fluvius en twijfelt om zich te laten vaccineren. Hij weet dat de vaccins werken, maar vraagt zich af hoe lang vaccins bescherming bieden. Daarnaast voelt hij zich niet goed bij de morele verplichting om zich te laten vaccineren.

Over de beschermingstermijn zegt professor Van Damme dat er voortdurend voortschrijdend inzicht ontstaat. Bij elk vaccin dat op de markt komt, is in eerste instantie niet geweten hoelang het werkt. De toekomst zal uitwijzen hoe lang de coronavaccins werken. Intussen worden de vaccins al gebruikt, om de bevolking al te beschermen. Zoniet zouden we de maatregelen nog jaren moeten aanhouden.

Bekijk hier het antwoord van professor Van Damme:

Videospeler inladen...

Hoe kunnen huisartsen vaccintwijfelaars overtuigen?

Huisartsen krijgen heel wat vragen van mensen die twijfelen om zich te laten vaccineren. Maar hoe moeten ze daarop antwoorden? 

Volgens professor Van Damme moeten huisartsen daarbij vooral luisteren naar de redenen waarom patiënten twijfelen en “systematisch een gericht antwoord geven”. Artsen moeten ook eerlijk zijn als ze bepaalde vragen (nog) niet kunnen beantwoorden.

Bekijk hier het antwoord van professor Van Damme:

Videospeler inladen...

Krijg ik twee prikken als ik corona heb gehad?

Patrick Pairoux heeft covid gehad. Maar nu, drie maanden na zijn ziekte, blijkt bij een controle bij de huisarts dat hij helemaal geen antistoffen meer heeft tegen de ziekte. Daarom zit hij te popelen om gevaccineerd te worden. Maar zal hij nog twee prikken krijgen? Want er wordt gekeken of mensen die al besmet geweest zijn het misschien kunnen stellen met één prik.

Professor Van Damme zit niet op die lijn en wil de twee prikken aanhouden. Hij zegt dat het nog verder onderzocht moet worden en dat hierover op 18 maart een vergadering is met de Hoge Gezondheidsraad.

Bekijk hier het antwoord van professor Van Damme:

Videospeler inladen...

Wat doen de vaccins precies?

De vaccins zorgen voor minder ziekenhuisopnames en het beschermt gevaccineerden tegen het virus. Maar kan je nog besmet worden en het virus doorgeven als je gevaccineerd bent? Dat vraagt Filip Schollaert zich af. “Wordt er op die manier geen vals gevoel van veiligheid gecreëerd?”

Professor Van Damme wijst hier ook op voortschrijdend inzicht. Uit de eerste onderzoeksresultaten in Israël, waar al veel mensen gevaccineerd zijn, blijkt dat je twee weken na de eerste dosis al veel minder virus verspreidt. En in Schotland blijkt dat de gezinsleden van gezondheidsmedewerkers die zich lieten vaccineren veel minder besmet werden dan gezinsleden van collega’s die zich niet lieten vaccineren.

Bekijk hier het volledige antwoord van professor Van Damme:

Videospeler inladen...

Meest gelezen