Bussector boos: "Schooluitstap met volle bus mag niet, rit voor De Lijn met volle bus wél"

Schooluitstappen mogen opnieuw vanaf vandaag. Dat lijkt goed nieuws voor de autocarbedrijven maar het orderboekje van Conny Cars uit Wiekevorst is nog tot en met de Paasvakantie leeg. Ook andere busbedrijven melden ons die tendens. Scholen haken af omdat er maar één klasbubbel op de bus mag. "Extra bussen inhuren is financieel onmogelijk voor hen", zegt Geert Van Hove van Conny Cars op Radio 2 Anwterpen. 

"Er mag maar één klas in een bus. Als een school met twee klassen op uitstap wil, moet ze twee bussen boeken en dat is financieel niet haalbaar", zegt Geert Vanhove van Conny Cars uit Wiekevorst in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. "Ons orderboekje is tot en met de Paasvakantie leeg en we verwachten niet meteen beterschap zolang de regels niet versoepelen."

"Op 18 april is er weer overleg met Minister Ben Weyts, we hopen dat er dan versoepelingen komen en dat we dan met twee bubbels op één autocar mogen rijden", zegt Vanhove.

"Het wagenpark van de meeste autocarbedrijven is daarvoor ook groot genoeg. Er zijn verlengde bussen en dubbeldekkers, waar je de ene klas boven en de andere onderaan kan zetten. De grote autocars van 14 meter lang hebben een 60-tal plaatsen. Je kan in het midden een transparante folie hangen. De ene bubbel stapt vooraan op, de andere achteraan. Dat kan perfect op een veilige manier geregeld worden. Er zijn genoeg oplossingen, alleen moet het toegestaan worden, en dat is op dit moment niet het geval", aldus Vanhove.

Een schooluitstap naar Planckendael kost dan al snel 35 euro per kind

Lerares Pascale Van Schuybroek van het Klavertje Vier in Kapellen

Leerkracht Pascale van de school het Klavertje Vier in Kapellen bevestigt dat het té duur is voor een school om op uitstap te gaan. "Normaal kunnen wij voor één euro per kind per trein in heel het land reizen. Een autocar huren is voor onze school veel te duur, een uitstap naar Planckendael kost de ouders dan al snel 35 euro per kind. Niet haalbaar dus. Wij kunnen alleen te voet op daguitstap want ouders mogen ook alleen maar hun eigen kind in de auto vervoeren.  Vier klasgenootjes in de auto van een ouder meenemen, is dus geen alternatief want dat mag niet", aldus nog lerares Pascale.

Voor De Lijn mag een volle bus wél

Bovendien voeren sommige autocarbedrijven ondersteunende ritten uit voor de Lijn. Zelf rijdt Conny Cars vijf versterkingsritten. De autocarbedrijven rijden achter de bussen van de Lijn aan richting de school. Dan stappen ook leerlingen op die niet van dezelfde klasbubbel zijn. "Maar wij gaan ervan uit dat de leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en de nodige afstand bewaren", zegt Geert Vanhove.

Een gewone privébus heeft een capaciteit van 56 personen. De Lijn stelt dat er 56 mensen mogen opstappen op voorwaarde dat iedereen zijn/haar mondmasker draagt. Dat betekent dat voor zo'n ondersteunende rit voor De Lijn de autocar vol mag rijden maar wanneer diezelfde autocar voor een schooluitstap rijdt, er maar één klas (met een maximum van 20 leerlingen) mag opstappen.

Daarom wil Geert Vanhove van Conny Cars uit Wiekevorst samen met het autocarcomité een voorstel indienen om een tweede bubbel op de autocars toe te laten.

Meest gelezen