Xavier Vancoppenolle

Fiertelommegang in Ronse wil na Vlaams cultureel erfgoed ook Unesco werelderfgoed worden

Ronse dient een dossier in bij  Unesco om de Fiertelommegang te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. De ommegang is een processie waarbij de relieken van Sint-Hermes worden rond gedragen. De processie gaat terug tot de middeleeuwen. Tien jaar geleden werd de Fiertel al uitgeroepen tot Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. 

De Fiertelommegang gaat terug tot de middeleeuwen. Toen gingen geesteszieken uit alle hoeken van het land op bedevaart naar Ronse, om genezing te vinden bij hun patroon Sint-Hermes. De voorwaarde om die genezing te kunnen krijgen, was een fysieke inspanning als tegenprestatie. Zo ontstond de Fiertelommegang, een jaarlijkse dagtocht van 32,6 kilometer. Al in 2011 waren er al plannen om de ommegang te laten erkennen door Unesco als immaterieel cultureel werelderfgoed. Nu is het dan zover.

10 jaar dossier samenstellen

Van die tien jaar tussen de eerste plannen en nu is gebruik gemaakt om een lijvig dossier samen te stellen. In 2016 richtte het stadsbestuur van Ronse de werkgroep Unesco op. Daarin zit iedereen die van ver of dichtbij iets te maken heeft met de ommegangtraditie: de stad zelf, de lokale kerkelijke overheid en het bisdom Gent, de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes, de Gilde van Sint-Hermes, het Stedelijk Fiertelcomité, de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inda, de dienst Archief en Erfgoed, een aantal deskundige vrijwilligers (trouwe Fiertelgangers), en Het Erfgoedbureau vzw. 

Sint-Hermeskerk kreeg al erkenning, nu nog de ommegang

Het jaar daarop trok de stad naar Rome om er op het internationaal congres ‘The Saints of Rome’ het belang van Sint-Hermes toe te lichten en in 2018 hield Ronse een internationaal colloquium “Walking with Saints” waarop werd onderzocht of er geen internationaal netwerk rond ommegangen kon worden opgericht. Die internationale actie heeft er alleszins al toe geleid dat de kerk waar de relieken van Sint-Hermes worden bewaard in 2019 de eretitel basiliek kreeg. Afwachten of ook de Fiertelommegang haar eretitel krijgt.

kasto80

Meest gelezen