Pixabay

Vaticaan herhaalt standpunt: homoseksuele relaties blijven "een ongerijmdheid" en "kunnen niet worden gezegend"

Het Vaticaan heeft de doctrine van de Katholieke Kerk over homoseksualiteit nogmaals duidelijk afgelijnd. Homoseksuele relaties blijven een ongerijmdheid, klinkt het. Homoseksuele koppels kunnen daarom geen huwelijks­sacrament ontvangen. Dat blijft voorbehouden aan een "onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw". Dat meldt de Congregatie voor de Geloofsleer.

Het instituut van het Vaticaan dat over de geloofsleer gaat, kreeg de vraag of de Katholieke Kerk over de mogelijkheid beschikt om de unie tussen personen van hetzelfde geslacht te zegenen. "Nee", klinkt het in het document. "In sommige kerkelijke kringen zijn er projecten en voorstellen voor zegeningen voor verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht", schrijft de congregatie. Maar een zegening is enkel mogelijk indien dit gebeurt "overeenkomstig met Gods bedoelingen".

"Daarom is het niet geoorloofd de zegen te geven aan relaties die gepaard gaan met seksuele praktijken buiten het huwelijk (d.w.z. buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw, die op zichzelf openstaat voor de overdracht van het leven)", aldus de congregatie.

Daarna herhaalt het Vaticaan de klassieke positie van de Katholieke Kerk. "God stopt nooit met het zegenen van zijn kinderen, maar hij zegent de zonde niet en kan die ook niet zegenen", klinkt het. "Om bovengenoemde redenen beschikt de Kerk niet - en kan het ook niet beschikken - over de bevoegdheid om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen", besluit de congregatie die onderstreept dat paus Franciscus zijn goedkeuring heeft gegeven over de tekst. Volgens de congregatie is deze doctrine geen uiting van "een vorm van onjuiste discriminatie", maar "eerder een herinnering aan de waarheid van de liturgie".

N-VA wil dialoog met religieuze leiders

De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement wil de vertegenwoordigers van alle religies en geloofsgemeenschappen in ons land uitnodigen voor "een dialoog over homoseksualiteit en de rol van religie". Dat zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys in een reactie op het bericht van het Vaticaan.

Dat het Vaticaan op die lijn blijft staan, is voor sommigen niet of moeilijk verteerbaar. "Oké. We moeten het dus over religie hebben. Niet enkel islam en joodse godsdienst. Maar ook nog over dit", tweette N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys in een reactie op het artikel, inclusief emoticon met een ontploffend hoofd.

Parys nam in het verleden al het initiatief om de leiders van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen uit te nodigen in het Vlaams Parlement en om met hen de dialoog over homoseksualiteit aan te gaan. Zo kwam de kwestie onder meer aan bod op een interlevensbeschouwelijke dialoog in 2016.

Nu stelt Parys samen met zijn fractiecollega's Piet De Bruyn, Paul Van Miert en Freya Perdaens voor om opnieuw een dialoog te organiseren met de vertegenwoordigers van de religies en levensbeschouwingen. "We moeten echt stappen vooruit zetten", zegt Parys.

Meest gelezen